måndag 12 september 2016

Test med extratåg på Lidingöbanan

Som alla Lidingöbanans resenärer märkt är tågen oerhört populära mellan 7 och 8 på vardagar. Det var därför mycket välkommet att Stockholms Spårvägar idag testade med att köra extratåg! Återstår att se vilka slutsatser man drar - och hur stor notan blir för skattebetalarna...

.

lördag 23 juli 2016

Nedslående från Republikanernas konvent

Igår kväll såg jag direktsändningen från Republikanernas konvent i Cleveland - i amerikansk tv. Det var nedslående. Deras presidentkandidat hade inget annat att komma med än att strypa frihandeln och bygga en mur mot Mexiko. Som en Messias skulle han frälsa USA - från den dagen han skulle tillträda som USAs president skulle lag och ordning råda, terror inrikes och utrikes riktat mot USA skulle upphöra genom snabbt agerande. Men inte med en stavelse fick vi veta HUR detta under skulle gå till.

Fred i Mellanöstern skulle uppenbarligen komma automatiskt med USAs stöd till Israel (finns inte detta stöd sedan tidigare - utan allvarligare resultat i form av fred?).

Däremot står det utom allt tvivel att Trump är en uttalad populist och sällan skådad egocentriker. Alla i Washington är i konspiration för att göra USA och amerikanarna illa. Men en enda person vet precis hur systemet fungerar och ska därför den 20 januari nästa år frälsa USA från ondo.

Sällan skådad populism och avsaknad av konkreta förslag till lösningar. Problemen är han inte ensam om att se och lyfta fram, men några konkreta lösningar förutom handelshinder och murar mot Mexiko har han inte kunnat lufta. Ja, förutom att just han sitter inne med lösningarna.

Problemet med Trump är det samma som med alla populister: bara JAG får makten så ska det lösa alla enkla problem som nuvarande politiker inte löser. Och bortser man från en massa tråkiga förhållanden i verkligheten så skulle det kunna ha varit sant. Men då räcker det inte att dra fram obevisade konspirationsteorier för att svartmåla politiker som arbetar hårt för att förverkliga sin syn på hur tillvaron kan förbättras; då måste man själv redovisa vilka metoder som man vill använda för att lösa problemen.

Populism räddar varken USA, Sverige, Stockholms Län eller Lidingö. Men populisterna finns överallt - ser problem men har inte förmågan att lösa problemen i den verklighet vi lever i.

---

onsdag 15 juni 2016

Populär infartsparkering i Bodal


Alla belackare till trots: infartsparkeringen är populär. Fullställt varje morgon och fler som vill parkera för att åka vidare med Lidingöbanan.
Den tanke som omedelbart inställer sig: hur snart kan det vara möjligt att utöka kapaciteten?
...

lördag 30 april 2016

Vad är egentligen sant om Lidingömoderaternas byggpolitik?

Många har låtit sig föras bakom ljuset av politiska och kommersiella motkrafter vad den moderata byggpolitiken på Lidingö handlar om. Opportunistiska lokala grupper har - i brist på egna alternativ - valt att avsiktligt ge helt fel bild av vad Lidingömoderaterna arbetat för.

Före senaste valet gavs Lidingöborna möjlighet att diskutera fem olika scenarier för det framtida Lidingö. Men vad var bakgrunden till dessa scenarier? Det var inte primärt en önskan att bygga mycket mer på Lidingö, utan de frågan om en rad "problempunkter" i Lidingös nuvarande infrastruktur.
  • Södra huvudledens "dike" genom Torsvik
  • Lidingöbanans sträckning utan direktkontakt med Lidingö Centrum
  • Starka tecken affärer och annan kommersiell service långsamt håller på att utarmas vilket hotar Lidingöbornas tillgång till annat än ett hem
Utgångspunkter har hela tiden varit ett bra Lidingö för Lidingöborna. Det visade sig att överdäckning av Södra huvudleden skulle bli mycket kostsam och om det inte skulle kräva stora skattehöjningar så krävdes bostadsbyggande som kan ge intäkter för själva "exploateringen". Vårt resonemang utgick från att Lidingöborna skulle få ta del av både möjligheter och kostnader - det senare i form av ökad bebyggelse. Lidingömoderaterna i kommunfullmäktige hade inte låst sig för något av de fem alternativen utan ville lyssna in Lidingöborna. Följdaktigt gick sedan moderatgruppen på ett nedbantat "alternativ 1".

Klart är att Lidingömoderaterna misslyckats att föra fram tankarna som legat till grund för hela den öppna processen. Låtit motståndare till moderater i allmänhet och till moderater på Lidingö härja fritt med såväl glidningar på sanningen som rena falsarier passera.

I år har staten bjudit upp till "Sverigeförhandlingar" där en tänkbar förlängning av tunnelbanan från Ropsten ingår i diskussionerna. Min bedömning är att vi Lidingömoderater inte vill låsa det till bara diskussion om eventuell tunnelbaneförlängning utan låta det handla om spårförbindelser (som generellt har mycket bättre kapacitet än bussar) som därmed även borde inkludera Lidingöbanan till Centrum och sammankoppling med Cityspårvägen. Då är det flera parter inblandade: Lidingö Stad, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting och Staten. Och huvudproblemet just nu att det inte finns tillräckligt bra beräkningar - siffror - för vad olika alternativ för spårtrafik kan kosta.

Det ryktas att Stockholms nuvarande politiska majoritet inte är speciellt intresserad av att bidra till förbättring av Lidingös kollektivtrafiklösningar. Bakgrunden kan sökas både i nuvarande utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Värtahamnen och Husarviken, men också i Lidingös tvärvändning på 1960-talet när tunnelbanan planerats för utbyggnad till Lidingö och Lidingö tvärvände och sa nej - då fick Ropstens alla provisorier, även plåtskjulet som är Lidingöbanans terminal vid Ropsten, bli kvar.

Jag vet inte om "prislappen" för tunnelbana till Lidingöcentrum blir för hög. Det finns helt enkelt inte tillräckligt underlag ännu. Det är positivt att arbete pågår för att ta fram kostnader för olika alternativ. Men innan vi sett vad som kan vara möjligt och vad det skulle kosta är det inte politiskt ansvarigt att ta ställning.

Men politiskt oansvariga brukar vara beredda att underblåsa vilken opinionsvind som helst - då behövs ju inget faktaunderlag.

....

lördag 24 oktober 2015

Tretal i M-råd vid återinvigning

Idag återinvigdes Södra Lidingöbanan efter mycket lång tids renovering - längre än avsett och planerat.

Alla goda ting ska ju vara tre, så känns betryggande att det var triss i moderata toppolitiker vid invigningen:
  • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M)
  • Paul Lindquist, tidigare kommunalråd (M) på Lidingö, nu fastighets- och investeringslandstingsråd (M)
  • Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd (M)
Nu får vi hoppas att det nya signalsystemet från Siemens och de nya tågen från Spanien håller måttet även under vinterförhållanden.---

tisdag 13 oktober 2015

Skylten flyttad men tvivlet består...

Heder åt Ida Drougge (M) som i Riksdagen motionerat om trängselskattereglernas tillämpning vid Ropsten. Varför agerar man så att incitamenten att åka kollektivt till centrala Stockholm försvinner helt?
Att ansvariga för skyltarna flyttat den skylt som bara tunnelbaneresenärer kunnat se, slingrar inte tvivlet på utförarnas förmåga. Nu återstår att se om lagstiftarna väljer  rätt för miljön eller hellre ser Lidingöbor i bil i innerstan...

...

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

torsdag 1 oktober 2015

Trängselskatt vid Ropsten - inte bra ur någon synvinkel

Som uppföljning av gårdagens observation att Transportstyrelsen satt upp en för bilister helt oläslig skylt: kunde det tänkas att jag misstagit mig om avstånd? Nej, här en bild i "profil". Tänker man över huvud taget? Följer man bara paragrafer utan hänsyn till verkligheten???

onsdag 30 september 2015

Trängselskatt vid Ropsten - mer märkligheter

Det har uppmärksammats att nya regler aktivt motarbetar Lidingöbors åkande med tunnelbana.

Men man kan också fråga sig hur mycket man haft huvudet under armen när man placerat skylten med aktuell avgift 5 meter från tunnelbaneperrongen - ovanför perrongen och utan att kunna ses från bilar på väg från Ropsten mot Norra länken.

Men det är så mycket som är huvudlöst i detta så varför inte?

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

fredag 25 september 2015

Vad var det Magdalena Andersson sa före valet?

Jo, om än inte ordagrant så i varje fall med innehållet, "givetvis går vi inte till val med att höja skatter". Men inget löfte... Och nu kommer det.
Gammal klassisk (men inte alls god) socialdemokratisk dogm: höjer vi bara skatterna så löser sig alla problem.
Historiskt trodde läkarna att åderlåtning var en universallösning. Om patienten överlevde var det ett under...
...

torsdag 17 september 2015

Tankar från bakre mittfältet

Grattis till min bänkgranne i Lidingö kommunfullmäktige Gustaf Drougge till bloggen. Ett bra tillskott som inspirerar till ökad aktivitet i min egen blogg.

Det har känts motigt de senaste två åren. Ryktesspridning och svartmålning av somliga företrädare för moderaterna tycktes bli vardagsmat. Vi var flera som reagerade på alla felaktigheter och illasinnade påstående som spreds på olika sätt. Men eftersom enigheten om politiken har varit - och fortfarande är - stor så ville vi inte svara på alla påhopp, av vilka några urartade till rena personförföljeser. Att föra en offentlig debatt om sådant skulle bara stärka moderaternas politiska motståndare.

Tragiskt är att det fortfarande sprids illvilliga rykten om att kommunledning inte arbetar så aktivt det bara går - med frågor som Trängselskatt, Ropstenparkering, Villa Söderås mm, mm. Det är nu främst en liten grupp män som alltid "vet" hur allting är och hur allting skulle vara. Men själva poängen är att de inte alls vet hur det är. De tar inte heller del av den information som ges på olika sätt, utan fortsätter sprida icke underbyggda påståenden.

Detta om det tråkiga...

Men det finns mycket att glädjas över också. Som Gustaf påpekade så kommer Vårdval Stockholm in på en andra andning. Senast på Sjukvårdsstyrelse Norr var det egentligen bara något av de mindre oppositionspartiet som fortfarande trodde på uppgiften om "alla nedlagda vårdcentraler i socioekonomiskt eftersatta områden". De ansvariga tjänstemännen kan vederlägga alla sådan påståenden, som framförts tidigare i propagandiskt syfte.

Andra delar som går framåt är - i mina ögon - den viktiga (men ack så långsamma) utvecklingen av samarbetet mellan landsting och kommuner. Mycket fungerar alldeles utmärkt men administrationer och verksamheter måste utveckla mer förståelse för varandras problem...

Trafikfrågorna är lite mer blandade. Det var glädjande att stadens insatser åtminstone lyckades rädda några turer för 233:an. Som skattebetalare måste vi även jaga onödiga utgifter - att regelmässigt köra tomma bussar är helt befängt. Men om tidtabellen inte fångar upp reella och återkommande resebehov så kan ytterligare insatser behövas.

Samtidigt har ju oppositionen i landstinget - främst Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skapat ett stort hål i nästa års budget. Man sa av oppurtunistiska skäl nej till höjningen av Sveriges näst billigaste månadskort, men gav inget alternativ till att täppa till det då uppkomna hålet i SLs budget. Därför är den styrande Alliansen tvungen att göra neddragningar för att täcka in 500.000 kronor som Socialdemokrater och Sverigedemokrater minskade intäktssidan med.

---

lördag 4 juli 2015

Sverigedemokraternas okunnighet överträffas bara av...

Av Jimmie Åkessons redovisning av Sverigedemokraternas "nya" inriktning i SvD, med en mer mjuk och social inriktning, framgår tydligt Åkessons och hans partis oförblommerade populism.

Man ska satsa på graviditet, förlossning, spädbarnstiden och småbarnsåren. Hur de första tre delarna ska gynnas av SD får vi inte veta, men i förskolan vill man uppenbarligen kunna "erbjuda lagom stora barngrupper" - i klartext "max 15 barn per barngrupp". I samband med det påstår Åkesson att man ska återupprätta en nationell riktlinje som säger just detta antal. Men detta är demagogik, inte annat än ren och skär populism. Det har inte varit en nationell riktlinje, inte minst därför att skillnaden är enorm mellan behov hos 1-2-åringar jämfört med 4-5-åringar. Att tillämpa en sådan norm på alla förskolebarn är inte förenligt med barnens bästa, i varje fall inte max 15 1-åringar i en grupp.

Dessutom är detta med gruppstorlek inte så enfaldigt enkelt som Åkesson vill få det att verka som. I flera kommuner har professionen utvecklat helt andra former - med stora grupper som allt efter behov och verksamhet delas in i grupper av olika storlek och med adekvat bemanning med pedagoger och barnskötare. Den av Åkesson omfamnade riksnormen faller platt även här.

Ett annat område där Åkessons demagogik mest vittnar om SDs okunnighet och populism är påståendet att  "Det ska vara slut med mottagningskök och uppvärmda halvfabrikat som inte ger barnen den ­näring de behöver när de växer och utvecklas." Hur vanligt är det med näringsbrist för barn i svenska förskolor? Näringsbrist så att barnen inte växer och utvecklas?? Vet Åkesson vad han skriver om?

Anna Kinberg Batra har helt rätt, SD är inte ett borgerligt parti, det är ett populistparti som försöker fånga in väljargrupper med demagogiska grepp.

---

torsdag 2 juli 2015

Tester av Lidingöbanan i full gång

Sommaren står i full blom och med ett diskret rasslande dyker testkörande spårvagnar upp i grönskan. Förhoppningen är väl att trafiken ska kunna gå igång före jul...
torsdag 21 maj 2015

Lite om valanalysen
Som bekant var vårt valresultat inte så bra som man kunnat hoppas. Jag fick även detta år i uppdrag att redovisa olika jämförelser - mellan kommunal-, landstings- och riksdagsval samt mellan olika kommuner och hur det gått de senaste 20 åren.

Jag kommer här - och i flera följande blogginlägg redovisa och kommentera de data jag tidigare visade på ett medlemsmöte.

Redan innan siffrorna presenteras är det viktigt att påpeka att dessa siffror är verkligheten - men att de inte utgör bevis för någon specifik förklaring till varför resultaten ser ut som de gör. Det finns en och annan självutnämnd expert som förkunnat att allt skulle bero på endast en faktor. Det kan tänkas att jag återkommer till frågan om vilka faktorer som lär ha haft betydelse, men helt klart är att de aktuella valresultaten INTE ger belägg för någon specifik hypotes.
Av detta diagram framgår det att moderaternas andel av rösterna i en rad moderat-dominerade kommuner mycket tydligt visar likartade tendenser. Detta ger en indikation om att valresultatet på Lidingö knappast förklaras av en enda, helt dominerande fråga - vilken skulle då sannolikheten vara att samma tendens setts i egentligen alla dessa kommuner.

tisdag 19 augusti 2014

Såg just socialdemokraternas valfilm

Det slog mig att socialdemokraterna rör ihop det. De beskriver ju det Sverige de själva vill skapa. Mannen är ledsen för att hans mamma finns i ett äldreboende och han har ingen möjlighet att flytta henne för det finns ingen valfrihet och inget alternativ.

Hade han levt i Alliansens Sverige och han och hans mamma inte varit nöjda, då hade mamman kunnat flytta.

Men, som Stefan Löfven sa i radio i morse: välfärden ska vara demokratisk, politikerna ska bestämma. Socialdemokratin vill fortfarande inte ge Sveriges invånare chansen att fatta egna beslut, för då är det inte "demokratiskt".

Socialdemokraternas valfilm är en allvarlig varning - det liknar vad man sa om den franska adeln efter revolutionen: de som ingenting lärt och som ingenting glömt...

----

tisdag 24 juni 2014

Fick idag ett meddelande från sjukhusledningen

Sjukhusledningen tackar mig för "det värdefulla arbete som du gör här på Karolinska." Och så bifogas två böcker, varav den ena är ledningens egen hyllning till sig själv:
"Detta är Lean - Lösningen på effektivitetsparadoxen" i  en specialutgåva för Karolinska "Ny upplaga med nytt förord och röster från Karolinska Universitetssjukhuset om hur man skapar ett världsledande universitetssjukhus".

Allt detta kan enbart ses som ett hån. Jag kan ge exempel på hur man lurar landstinget på skattepengar genom att inte leverera det som ingår i avtalet och hur man aktivt lägger ned internationellt ledande verksamhet, sådant som bygger på evidensbaserad medicin.

Så har sjukhusledningen gjort i praktiken, medan man strör lovord över sin egen verksamhet.

Detta är egentligen inte en politisk fråga, utan en fråga om sjukvårdens organisation och ledning. Det handlar om etik och moral liksom om vetenskaplig hederlighet.

sjukhuset håller sig med lovvärda motton:

Ansvar

Vi tar ansvar för våra patienter, uppgifter och varandra. Vi säger ifrån om vi anser att något är fel.

Medmänsklighet

Vi möter våra patienter och varandra med omtanke och respekt. Vi utgår från varje patients unika behov.

Helhetssyn

Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras insats och ber om hjälp när det behövs.

MEN I PRAKTIKEN ÄR DET INGET MAN BRYR SIG OM.
Säger man ifrån, blir man ifrågasatt och nedlagd
Den som har makten behöver inte respektera sakkunskap; då tillåts man ljuga utan efterräkningar
Det är viktigare vem som bestämmer (och får intäkter) än att patienter får rätt och effektivt omhändertagande

-.-.-

tisdag 15 april 2014

Socialdemokratiskt nej till fritt skolval

Så har de reaktionära i Socialdemokratin höjt sin röst igen: Skåne-(S) kräver att det fria skolvalet slopas. Med en slutledningsförmåga som inte ens Nalle Puh skulle sänka sig till kommer man fram till att det är just det fria skolvalet som ligger bakom den svenska skolans sjunkande resultat. Att forskare lyfter fram helt andra förklaringar spelar ingen roll för hjärntrusten i Skåne-(S): det är friheten som hotar. Om vi bara inför tvång så löser vi problemen. Så vill hela S lösa alla problem: med mera tvång så blir allt bättre. Skolungdomar som tröttnat på skolan - tvinga dem tillbaka, skriv kontrakt men se inte efter vad som orsakat skolledan och försök framför allt inte skapa andra former av skola, andra inriktningar och annat innehåll som kan leda fram till anställbarhet.

Hur skulle då slopat skolval drabba Lidingöborna? Ett sätt att svara på det är givetvis att se på antalet barn som går i fristående verksamhet respektive i kommunal verksamhet:Antal elever i kommunal + fristående skola på Lidingö:          5461
Antal elever i fristående skola på Lidingö:                                 995

Antal barn i kommunal + fristående förskola samt pedagogisk omsorg:   2721
Antal barn i fristående förskola:                                                                   847
Antal barn i pedagogisk omsorg (alla fristående):                                       194


Slutsatsen kan bara bli att valfrihetens motståndare måste hindras att få inflytande.Socialism löser inte skolans problem, utan skapar dem!

---