måndag 23 oktober 2017

Därför löser inte den samlade vänstern problemet

Varje övergrepp är fruktansvärt. Jag förstår inte hur de som begår dem tänker.

Men socialdemokrater och andra vänsterorienterade kommer aldrig kunna lösa problemet, därför att man hela tiden söker orsaken i kollektiv. Det är en grupp som gör fel, aldrig en enskild individ. I och för sig beror det på att deras ideologi saknar individperspektivet.

Men ett individperspektiv innebär inte att övergrepp någonsin kan ursäktas. Inte heller att varje individ som ser eller hör övergrepp tiger. Men att som nu skuldbelägga alla män underlättar inte för en process där individer som begår övergrepp mot andra individer kommer till insikt.

tisdag 9 maj 2017

S på fall i Landstinget

En lååång debatt om årsredovisning 2016 för Stockholms Läns Landsting. På flera punkter visar Erik Ullberg (S) en något flexibel hållning till fakta. Visserligen inte i Trump-klass, men uppenbarligen tillräckligt för att få S på fall i Landstingssalen...

Substanslös vänsterpopulism

Så har vi i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter fått veta Sanningen från V och S om vinster i välfärden.

Gemensamt för båda artiklarna som ska kratta manegen inför den politiska utredningens presentation senare idag. Det visar sig dock att de båda debattartiklarna inte innehåller faktaargument, utan bara illa underbyggda argument för de i förväg fastlåsta politiska ställningstagandena. Tyvärr är det ju så att de socialistiska partierna har bestämt sig för att driva dessa frågor därför att det finns känslostämningar i befolkningen - ivrigt påhejat av dessa partier. För kortsiktig vinst i opinionen är man villiga att rea ut viktiga delar av välfärden.

Ulla Andersson (V):
"Bra kvalitetskriterier bör handla om krav på kollektivavtal, anställningsvillkor, utbildningsnivå och liknande, inte om byråkratiskt utformade och tungarbetade manualer. Vi ser fram emot att ta del av välfärdsutredningens slutbetänkande och studera deras förslag. Kvalitetskriterier kan ha en roll att spela, men aldrig ersätta att välfärden har rätt driv­krafter."
Med andra ord handlar det inte om hur det går för barnen eller om verksamheten vårdar skattebetalarnas pengar. Socialisterna har en stor blind fläck när det gäller omsorgen om skattebetalarnas pengar - man ser inget annat än bolagsvinster som orättfärdigt slöseri. Men vilken verksamhet kan ha en undermålig verksamhet, underbetald personal dåliga lokaler och samtidigt ta ut stora vinster? Sådan verksamhet kommer inte att kunna finnas kvar. Men med socialistisk dogmatik - och rädslan för kvalitetsledning - så innebär det att man inte vill att kommunala verksamheter inte ska underställas kvalitetskrav.

Ilmar Reepalu (S) radar ord i samma anda. Huvudargumentationen tycks vara att det är så komplicerat med kvalitetskrav - inte alls så enkelt som det påstås vara i t.ex. byggbranschen. Men den grundläggande problematiken att den statliga tillsynen av t.ex. skolan helt är inriktad på kontroll av dokumentation i stället för hur eleverna mår och utvecklas missar man helt. Men det löses väl också av ett vinstförbud?

Nej, dessa trumslagare visar inga nya fakta som skulle understödja de socialistiska partiernas politik. Det är bara en fråga om att med populistiska ställningstaganden rädda sina mandat i olika församlingar. Hur det går för barn, elever och patienter om socialisternas populism finns inga svar att få i deras manegekrattning.fredag 27 januari 2017

Åsikter om flyktingmottagande på Lidingö

Den senaste tiden har fler och fler börjat höra av sig och berätta vad man tycker om flyktingar, om boenden och integrationen på Lidingö.

En genomgång av den e-post jag har fått ger en ganska blandad bild, men det är intressant att nästan alla månar om nyanlända med färskt uppehållstillstånd. Flera framför att det är just med tanke på de nya invånarna som det är olämpligt att uppföra paviljonger i Bosö-svackan. Man anför att den platsen är långt från kommunikationer, affärer och annat som skulle kunna understödja en effektiv integration i det svenska samhället.

Några få uttrycker en oro för att flickor på väg till och från Bosön skulle löpa risk att bli attackerade just därför att det bor utländska flyktingar i stor mängd längs vägen. Ursäkta mig, men det andas väl ändå lite väl mycket av generalisering?

Det är bra att många Lidingöbor engagerar sig. Det är tråkigt att några drar slutsatser utan att ha fullständigt faktaunderlag. Någon enstaka brister ut i rena fördömanden baserat på idel missuppfattningar. Det är inte mest synd om oss politiker, utan de som faktiskt utan riktig anledning blir rädda, ledsna eller arga.

Det som tas upp som möjliga problem är faktiskt sådant som både Lidingö Stads förvaltningar och politiker inventerat, undersökt och diskuterat. Frågan om att bygga paviljonger kom upp därför att övriga möjligheter inte räcker till. En och annan har då tänkt att då får man väl strunta i lagar och förordningar. Men som Moderat och anhängare av rättsstaten finns det vara en väg. Och dessutom handlar det om medmänniskor som våra lagar och regler har givit en fristad i Sverige - någonstans måste de bo.

Lidingö har redan en väl fungerande organisation för integration. Det handlar inte bara om att skaffa fram ett boende utan att direkt få igång de nyanlända i integrationsarbetet. Och boendet på Bosön är inte ett permanentboende. 

Ett uttryck för bristande faktakunskaper är de som påstår att Bosö-svackan ligger långt från kommunikationer och affärer. En liten titt på kartan visar att det är en kort väg till Rudboda Torg där det finns både bussar och ICA.

En annan intressant aspekt är att flera kringliggande verksamheter uttrycker positivt intresse av att delta i integrationen av de nyanlända.

Så om man bortser från de enstaka aggressiva som jobbar hårt för att sprida missförstånd (till och med dela ut frankerade kuvert för att skicka in massproducerade protester byggda på ofullständiga eller felaktiga uppgifter) så finns det en stor vilja bland Lidingöbor att inte bara ta emot utan även att bidra till dessa medmänniskors integration.

---

måndag 12 september 2016

Test med extratåg på Lidingöbanan

Som alla Lidingöbanans resenärer märkt är tågen oerhört populära mellan 7 och 8 på vardagar. Det var därför mycket välkommet att Stockholms Spårvägar idag testade med att köra extratåg! Återstår att se vilka slutsatser man drar - och hur stor notan blir för skattebetalarna...

.

lördag 23 juli 2016

Nedslående från Republikanernas konvent

Igår kväll såg jag direktsändningen från Republikanernas konvent i Cleveland - i amerikansk tv. Det var nedslående. Deras presidentkandidat hade inget annat att komma med än att strypa frihandeln och bygga en mur mot Mexiko. Som en Messias skulle han frälsa USA - från den dagen han skulle tillträda som USAs president skulle lag och ordning råda, terror inrikes och utrikes riktat mot USA skulle upphöra genom snabbt agerande. Men inte med en stavelse fick vi veta HUR detta under skulle gå till.

Fred i Mellanöstern skulle uppenbarligen komma automatiskt med USAs stöd till Israel (finns inte detta stöd sedan tidigare - utan allvarligare resultat i form av fred?).

Däremot står det utom allt tvivel att Trump är en uttalad populist och sällan skådad egocentriker. Alla i Washington är i konspiration för att göra USA och amerikanarna illa. Men en enda person vet precis hur systemet fungerar och ska därför den 20 januari nästa år frälsa USA från ondo.

Sällan skådad populism och avsaknad av konkreta förslag till lösningar. Problemen är han inte ensam om att se och lyfta fram, men några konkreta lösningar förutom handelshinder och murar mot Mexiko har han inte kunnat lufta. Ja, förutom att just han sitter inne med lösningarna.

Problemet med Trump är det samma som med alla populister: bara JAG får makten så ska det lösa alla enkla problem som nuvarande politiker inte löser. Och bortser man från en massa tråkiga förhållanden i verkligheten så skulle det kunna ha varit sant. Men då räcker det inte att dra fram obevisade konspirationsteorier för att svartmåla politiker som arbetar hårt för att förverkliga sin syn på hur tillvaron kan förbättras; då måste man själv redovisa vilka metoder som man vill använda för att lösa problemen.

Populism räddar varken USA, Sverige, Stockholms Län eller Lidingö. Men populisterna finns överallt - ser problem men har inte förmågan att lösa problemen i den verklighet vi lever i.

---

onsdag 15 juni 2016

Populär infartsparkering i Bodal


Alla belackare till trots: infartsparkeringen är populär. Fullställt varje morgon och fler som vill parkera för att åka vidare med Lidingöbanan.
Den tanke som omedelbart inställer sig: hur snart kan det vara möjligt att utöka kapaciteten?
...

lördag 30 april 2016

Vad är egentligen sant om Lidingömoderaternas byggpolitik?

Många har låtit sig föras bakom ljuset av politiska och kommersiella motkrafter vad den moderata byggpolitiken på Lidingö handlar om. Opportunistiska lokala grupper har - i brist på egna alternativ - valt att avsiktligt ge helt fel bild av vad Lidingömoderaterna arbetat för.

Före senaste valet gavs Lidingöborna möjlighet att diskutera fem olika scenarier för det framtida Lidingö. Men vad var bakgrunden till dessa scenarier? Det var inte primärt en önskan att bygga mycket mer på Lidingö, utan de frågan om en rad "problempunkter" i Lidingös nuvarande infrastruktur.
  • Södra huvudledens "dike" genom Torsvik
  • Lidingöbanans sträckning utan direktkontakt med Lidingö Centrum
  • Starka tecken affärer och annan kommersiell service långsamt håller på att utarmas vilket hotar Lidingöbornas tillgång till annat än ett hem
Utgångspunkter har hela tiden varit ett bra Lidingö för Lidingöborna. Det visade sig att överdäckning av Södra huvudleden skulle bli mycket kostsam och om det inte skulle kräva stora skattehöjningar så krävdes bostadsbyggande som kan ge intäkter för själva "exploateringen". Vårt resonemang utgick från att Lidingöborna skulle få ta del av både möjligheter och kostnader - det senare i form av ökad bebyggelse. Lidingömoderaterna i kommunfullmäktige hade inte låst sig för något av de fem alternativen utan ville lyssna in Lidingöborna. Följdaktigt gick sedan moderatgruppen på ett nedbantat "alternativ 1".

Klart är att Lidingömoderaterna misslyckats att föra fram tankarna som legat till grund för hela den öppna processen. Låtit motståndare till moderater i allmänhet och till moderater på Lidingö härja fritt med såväl glidningar på sanningen som rena falsarier passera.

I år har staten bjudit upp till "Sverigeförhandlingar" där en tänkbar förlängning av tunnelbanan från Ropsten ingår i diskussionerna. Min bedömning är att vi Lidingömoderater inte vill låsa det till bara diskussion om eventuell tunnelbaneförlängning utan låta det handla om spårförbindelser (som generellt har mycket bättre kapacitet än bussar) som därmed även borde inkludera Lidingöbanan till Centrum och sammankoppling med Cityspårvägen. Då är det flera parter inblandade: Lidingö Stad, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting och Staten. Och huvudproblemet just nu att det inte finns tillräckligt bra beräkningar - siffror - för vad olika alternativ för spårtrafik kan kosta.

Det ryktas att Stockholms nuvarande politiska majoritet inte är speciellt intresserad av att bidra till förbättring av Lidingös kollektivtrafiklösningar. Bakgrunden kan sökas både i nuvarande utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Värtahamnen och Husarviken, men också i Lidingös tvärvändning på 1960-talet när tunnelbanan planerats för utbyggnad till Lidingö och Lidingö tvärvände och sa nej - då fick Ropstens alla provisorier, även plåtskjulet som är Lidingöbanans terminal vid Ropsten, bli kvar.

Jag vet inte om "prislappen" för tunnelbana till Lidingöcentrum blir för hög. Det finns helt enkelt inte tillräckligt underlag ännu. Det är positivt att arbete pågår för att ta fram kostnader för olika alternativ. Men innan vi sett vad som kan vara möjligt och vad det skulle kosta är det inte politiskt ansvarigt att ta ställning.

Men politiskt oansvariga brukar vara beredda att underblåsa vilken opinionsvind som helst - då behövs ju inget faktaunderlag.

....

lördag 24 oktober 2015

Tretal i M-råd vid återinvigning

Idag återinvigdes Södra Lidingöbanan efter mycket lång tids renovering - längre än avsett och planerat.

Alla goda ting ska ju vara tre, så känns betryggande att det var triss i moderata toppolitiker vid invigningen:
  • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M)
  • Paul Lindquist, tidigare kommunalråd (M) på Lidingö, nu fastighets- och investeringslandstingsråd (M)
  • Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd (M)
Nu får vi hoppas att det nya signalsystemet från Siemens och de nya tågen från Spanien håller måttet även under vinterförhållanden.---

tisdag 13 oktober 2015

Skylten flyttad men tvivlet består...

Heder åt Ida Drougge (M) som i Riksdagen motionerat om trängselskattereglernas tillämpning vid Ropsten. Varför agerar man så att incitamenten att åka kollektivt till centrala Stockholm försvinner helt?
Att ansvariga för skyltarna flyttat den skylt som bara tunnelbaneresenärer kunnat se, slingrar inte tvivlet på utförarnas förmåga. Nu återstår att se om lagstiftarna väljer  rätt för miljön eller hellre ser Lidingöbor i bil i innerstan...

...

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

torsdag 1 oktober 2015

Trängselskatt vid Ropsten - inte bra ur någon synvinkel

Som uppföljning av gårdagens observation att Transportstyrelsen satt upp en för bilister helt oläslig skylt: kunde det tänkas att jag misstagit mig om avstånd? Nej, här en bild i "profil". Tänker man över huvud taget? Följer man bara paragrafer utan hänsyn till verkligheten???

onsdag 30 september 2015

Trängselskatt vid Ropsten - mer märkligheter

Det har uppmärksammats att nya regler aktivt motarbetar Lidingöbors åkande med tunnelbana.

Men man kan också fråga sig hur mycket man haft huvudet under armen när man placerat skylten med aktuell avgift 5 meter från tunnelbaneperrongen - ovanför perrongen och utan att kunna ses från bilar på väg från Ropsten mot Norra länken.

Men det är så mycket som är huvudlöst i detta så varför inte?

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

fredag 25 september 2015

Vad var det Magdalena Andersson sa före valet?

Jo, om än inte ordagrant så i varje fall med innehållet, "givetvis går vi inte till val med att höja skatter". Men inget löfte... Och nu kommer det.
Gammal klassisk (men inte alls god) socialdemokratisk dogm: höjer vi bara skatterna så löser sig alla problem.
Historiskt trodde läkarna att åderlåtning var en universallösning. Om patienten överlevde var det ett under...
...

torsdag 17 september 2015

Tankar från bakre mittfältet

Grattis till min bänkgranne i Lidingö kommunfullmäktige Gustaf Drougge till bloggen. Ett bra tillskott som inspirerar till ökad aktivitet i min egen blogg.

Det har känts motigt de senaste två åren. Ryktesspridning och svartmålning av somliga företrädare för moderaterna tycktes bli vardagsmat. Vi var flera som reagerade på alla felaktigheter och illasinnade påstående som spreds på olika sätt. Men eftersom enigheten om politiken har varit - och fortfarande är - stor så ville vi inte svara på alla påhopp, av vilka några urartade till rena personförföljeser. Att föra en offentlig debatt om sådant skulle bara stärka moderaternas politiska motståndare.

Tragiskt är att det fortfarande sprids illvilliga rykten om att kommunledning inte arbetar så aktivt det bara går - med frågor som Trängselskatt, Ropstenparkering, Villa Söderås mm, mm. Det är nu främst en liten grupp män som alltid "vet" hur allting är och hur allting skulle vara. Men själva poängen är att de inte alls vet hur det är. De tar inte heller del av den information som ges på olika sätt, utan fortsätter sprida icke underbyggda påståenden.

Detta om det tråkiga...

Men det finns mycket att glädjas över också. Som Gustaf påpekade så kommer Vårdval Stockholm in på en andra andning. Senast på Sjukvårdsstyrelse Norr var det egentligen bara något av de mindre oppositionspartiet som fortfarande trodde på uppgiften om "alla nedlagda vårdcentraler i socioekonomiskt eftersatta områden". De ansvariga tjänstemännen kan vederlägga alla sådan påståenden, som framförts tidigare i propagandiskt syfte.

Andra delar som går framåt är - i mina ögon - den viktiga (men ack så långsamma) utvecklingen av samarbetet mellan landsting och kommuner. Mycket fungerar alldeles utmärkt men administrationer och verksamheter måste utveckla mer förståelse för varandras problem...

Trafikfrågorna är lite mer blandade. Det var glädjande att stadens insatser åtminstone lyckades rädda några turer för 233:an. Som skattebetalare måste vi även jaga onödiga utgifter - att regelmässigt köra tomma bussar är helt befängt. Men om tidtabellen inte fångar upp reella och återkommande resebehov så kan ytterligare insatser behövas.

Samtidigt har ju oppositionen i landstinget - främst Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skapat ett stort hål i nästa års budget. Man sa av oppurtunistiska skäl nej till höjningen av Sveriges näst billigaste månadskort, men gav inget alternativ till att täppa till det då uppkomna hålet i SLs budget. Därför är den styrande Alliansen tvungen att göra neddragningar för att täcka in 500.000 kronor som Socialdemokrater och Sverigedemokrater minskade intäktssidan med.

---

lördag 4 juli 2015

Sverigedemokraternas okunnighet överträffas bara av...

Av Jimmie Åkessons redovisning av Sverigedemokraternas "nya" inriktning i SvD, med en mer mjuk och social inriktning, framgår tydligt Åkessons och hans partis oförblommerade populism.

Man ska satsa på graviditet, förlossning, spädbarnstiden och småbarnsåren. Hur de första tre delarna ska gynnas av SD får vi inte veta, men i förskolan vill man uppenbarligen kunna "erbjuda lagom stora barngrupper" - i klartext "max 15 barn per barngrupp". I samband med det påstår Åkesson att man ska återupprätta en nationell riktlinje som säger just detta antal. Men detta är demagogik, inte annat än ren och skär populism. Det har inte varit en nationell riktlinje, inte minst därför att skillnaden är enorm mellan behov hos 1-2-åringar jämfört med 4-5-åringar. Att tillämpa en sådan norm på alla förskolebarn är inte förenligt med barnens bästa, i varje fall inte max 15 1-åringar i en grupp.

Dessutom är detta med gruppstorlek inte så enfaldigt enkelt som Åkesson vill få det att verka som. I flera kommuner har professionen utvecklat helt andra former - med stora grupper som allt efter behov och verksamhet delas in i grupper av olika storlek och med adekvat bemanning med pedagoger och barnskötare. Den av Åkesson omfamnade riksnormen faller platt även här.

Ett annat område där Åkessons demagogik mest vittnar om SDs okunnighet och populism är påståendet att  "Det ska vara slut med mottagningskök och uppvärmda halvfabrikat som inte ger barnen den ­näring de behöver när de växer och utvecklas." Hur vanligt är det med näringsbrist för barn i svenska förskolor? Näringsbrist så att barnen inte växer och utvecklas?? Vet Åkesson vad han skriver om?

Anna Kinberg Batra har helt rätt, SD är inte ett borgerligt parti, det är ett populistparti som försöker fånga in väljargrupper med demagogiska grepp.

---

torsdag 2 juli 2015

Tester av Lidingöbanan i full gång

Sommaren står i full blom och med ett diskret rasslande dyker testkörande spårvagnar upp i grönskan. Förhoppningen är väl att trafiken ska kunna gå igång före jul...
torsdag 21 maj 2015

Lite om valanalysen
Som bekant var vårt valresultat inte så bra som man kunnat hoppas. Jag fick även detta år i uppdrag att redovisa olika jämförelser - mellan kommunal-, landstings- och riksdagsval samt mellan olika kommuner och hur det gått de senaste 20 åren.

Jag kommer här - och i flera följande blogginlägg redovisa och kommentera de data jag tidigare visade på ett medlemsmöte.

Redan innan siffrorna presenteras är det viktigt att påpeka att dessa siffror är verkligheten - men att de inte utgör bevis för någon specifik förklaring till varför resultaten ser ut som de gör. Det finns en och annan självutnämnd expert som förkunnat att allt skulle bero på endast en faktor. Det kan tänkas att jag återkommer till frågan om vilka faktorer som lär ha haft betydelse, men helt klart är att de aktuella valresultaten INTE ger belägg för någon specifik hypotes.
Av detta diagram framgår det att moderaternas andel av rösterna i en rad moderat-dominerade kommuner mycket tydligt visar likartade tendenser. Detta ger en indikation om att valresultatet på Lidingö knappast förklaras av en enda, helt dominerande fråga - vilken skulle då sannolikheten vara att samma tendens setts i egentligen alla dessa kommuner.