måndag 19 oktober 2009

Alkohol- och narkotikaundervisning - överspelat och inaktuellt!!

I en artikel i gårdagens DN redovisas väl underbyggda synpunkter från Folkhälsoinstitutet: den hittills dominerade formen av information om alkohol och narkotika har inte tydlig effekt.

Det man istället pekar på som lösningen är former där föräldrarna tas med i arbetet. Rent filosofiskt innebär det ett trendbrott: det är inte längre skolan som har det övergripande och ensamma ansvaret för barnens "fostran" (i dagens termer: stöd och uppmuntran att utvecklas positivt). Att skolan ska bjuda in föräldrar till ett samarbete innebär i praktiken att föräldrarnas ansvar och betydelse erkänns!!

Men det är tryggt att det är just sådant arbete som pågår i Lidingös skolor. Flera skolor har redan börjat med evidensbaserade program i denna riktning och ämnet livskunskap - där föräldrar ska involveras - har börjat införas på schemat. Lärare har fått utbildning som handledare. Det ska bli intressant att se hur detta utvecklas. Förhoppningsvis kan erfarenheterna med tiden leda till att livskunskap, som många forskare anser enligt DN-artikeln, kan bli ett naturligt och integrerat inslag i alla delar av skolornas undervisning, men så här i början är det nog väsentligt att det är tydligt både för elever, föräldrar och lärare!

Inga kommentarer: