tisdag 20 oktober 2009

Förstatligande - att skjuta rejält bredvid målet

I dagens DN-debatt dundrar Jan Björklund och två kollegor från FP på: de har funnit lösningen på skolans problem - förstatligande! En alltför förenklad problemanalys leder fram till slutsatsen att kommunaliseringen av skolan är den väsentliga orsaken till det man uppfattar som allvarliga problem.

Björklund och medförfattare bortser till exempel från betydelsen av den nedrustade lärarutbildning som nu är snart 20 år gammal. Den har knappast stärkt lärarnas status och lön!

Vad gör Skolverket och Skolinspektionen? Av en nyligen genomförd inspektion framgick att inspektionen gick ut på att inspektera att verksamheten uppfyllde lagens bokstav, inte någon egentlig kvalitetsgranskning.

Varför skulle bli effekten av en statlig centralstyrning med de förtecken som ges av Skolverkets märkliga utredningar där kan påstå att anti-mobbningsprogram inte håller måttet när Skolverket inte utvärderat om de har avsedd effekt utan bara om de redovisar en teori som programmet bygger på, medan BRÅ kunnat göra en evidensbaserad sammanställning - det är skillnaden mellan flum (Skolverket) och vetenskap (BRÅ)!!

Jag instämmer helt med Mats Gerdau och Paul Lindquist i kritiken mot denna huvudlösa inriktning. Eftersom man inte gjort en ordentlig analys av det som man anser vara problemen och dessutom förordar en mirakelkur vars redskap knappast kan bidra till en positiv utveckling så kan man bara konstatera att Sveriges barn, ungdom och framtid förtjänar skolpolitik med mer ansvar för utövarna (professionen) och där staten visst ska definiera tydliga kvalitetskrav och tillsammans med kommunerna göra en konstruktiv och kvalitetsinriktad uppföljning av verksamheten. Ja, vi kan åstadkomma det...

Inga kommentarer: