lördag 17 oktober 2009

Upphandling av ledarutbildning - kostsamt, men har utbildningen effekt?

I en artikel i SvD påvisas att sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset upphandlat tjänster på ett olagligt sett. En aning ursäktligt hade väl varit om det funnits stöd för att det på något sätt sparat pengar åt skattebetalarna, men nu framstår det mest som att konkurrens satts ur spel vilket i praktiken betyder onödigt höga kostnader.

Till saken hör ju att Karolinska Universitetssjukhuset inte klarat av att hålla budgeten under bra många år. Sjukhusdirektören hävdar att det beror på ledarskapsbrister och stora pengar har lagts ner på att utbilda chefer. Nyfiket undrar man ju då om den ekonomiska trenden ändrats?

Med egen erfarenhet av administrationshierarkin i landstingets sjukvård har jag svårt att sätta tilltro till teorin att problemet har sin orsak i bristande utbildning hos enskilda individer. Den ena änden av verksamheten vet ju knappast vad den andra gör - och vice versa.

Inga kommentarer: