lördag 10 oktober 2009

Ja till höjd lärarkompetens

Vart tog läroverkslektorerna vägen? För att bli lektor krävdes avlagd doktorsexamen.
Det kan inte vara fel att våra gymnasielärare hör till dem som forskat och skrivit avhandling i ett ämne som är eller blivit ett huvudämne i främst gymnasieundervisningen. Lärare har påpekat att lärarutbildningen är den högskoleutbildning som har minst forskningsanknytning, och den anknytning som ges tenderar nu bara att vara pedagogisk forskning.
En universitetsstudent som visat intresse och engagemang i att forska och skriva en avhandling lär ha goda förutsättningar att entusiasmera och stimulera dagens gymnasieelever att ta till sig olika kunskaper i olika fackämnen.
Ett reellt meritvärde av akademisk utbildning skulle öka status och löneutveckling för lärare som har god pedagogisk kunskap och förmåga. Chansen att fler välutbildade och motiverade lärare förblir just lärare i stället för att känna sig nödsakade att välja en administrativ karriär ökar då.

Se även Gerdaus skolblog: Lärarnas arbetstider

Inga kommentarer: