tisdag 13 oktober 2009

Köer i sjukvården - strukturella orsaker

Även om Alliansen i Stockholms Läns Landsting kommit långt med att kapa köer och därmed öka tillgängligheten så behövs mer utveckling.

Sjukvården lider av en enormt hierarkisk organisation med alldeles för stort avstånd mellan utövare och beslutsfattare. Antalet beslutsnivåer mellan en sjukvårdsenhet och anslagsgivare (politiker) är helt förödande. Långt ifrån alla problem kan lösas med privatiseringar. Ökat ansvar och ökad frihet för enheter som bedriver sjukvård är nödvändigt om inte både valfrihet och god ekonomisk hushållning ska urholkas helt. Krav på kvalitetssäkring och utvärdering måste bli tydligare.


SvD, SvD, SvD, Aftonbladet, Expressen

Inga kommentarer: