torsdag 22 oktober 2009

Rätt stöd till de elever som behöver extra stöd

Uppenbarligen finns det kommuner där man i stället för adekvat stöd till elever som tillfälligt eller mer långvarigt behöver mer stöd än vad som enkelt kan ges i en "vanlig" klass sätter eleverna i särskolan - en skolform som finns till enkom för barn med permanenta och grava hinder för inlärning.

På Lidingö finns resursskolan Ledvik där man för kortare eller längre perioder kan ge det extra stöd som vissa elever behöver från Förskoleklass till årskurs 9. Många av Ledviks elever fortsätter sedan i den vanliga skolan. Och eleverna fyller inte kriterierna för att erbjudas särskola. Totalt har Ledvik nu drygt 70 elever.

Jag instämmer verkligen i den debatt som gick igång på Mats Gerdaus respektive Beatrice Asks Facebook-sidor: särskolan är mycket bra för de elever den utvecklats för, men andra elever som behöver extra stöd ska inte fösas dit. Och Lidingös resursskola Ledvik är inte ett sätt att sålla bort dem med extra behov av stöd - det är ett för eleverna mycket effektivt och positivt sätt att ge dem det stöd de behöver för att få bättre självförtroende och utvecklas i positiv riktning..

Inga kommentarer: