måndag 26 oktober 2009

(S) mot föräldrars valfrihet

Det rapporteras i SvD och Aftonbladet att Socialdemokraterna åter vill begränsa nyblivna föräldrars rätt till valfrihet. Eftersom familjerna inte gjort som (S)-politikerna vill, så vill man att högst 1/3 av det första årets föräldraförsäkring ska få disponeras enligt föräldrarnas egen bedömning.

Dessa politiker anser sig veta bättre än familjerna hur ledigheten ska fördelas. Det är upprörande och otidsenligt - och visar att S under Sahlin inte i någon väsentlig grad ändrat inriktning!

Inga kommentarer: