tisdag 20 oktober 2009

Skolverket och vetenskapen

I en rapport från 25 september i år anser sig Skolverket ha hela förklaringen till problem med skolan.

En huvudtes är att socioekonomiska skillnader förklarar det mesta av problemen och att detta beror på kommunaliseringen.

Men Skolverket är inte ett ämbetsverk vars slutsatser vilar på vetenskaplig grund, utan på obevisade politiska teser. Verklig pedagogisk forskning (dvs INTE Skolverkets metod att plocka fram en dogm och sedan söka efter stöd för den) säger annorlunda. Om man ser på skolor i socioekonomiskt missgynnade områden så är det somliga som inte alls har så dåliga resultat som den socioekonomiska situationen skulle ge anledning. Det som kännetecknar sådana skolor som lyckas betydligt bättre än den av skolverket hyllade dogmen det är att de har en tydlig pedagogisk ledning och lärare som är engagerade. Det finns exempel även i Stockholms län, hur skolor med en medveten pedagogisk linje och bra arbetsmetoder kunnat lyfta "hopplösa" skolor. Och TVs serie om en niondeklass i Malmö är även det ett exempel på hur felaktigt det är med Skolverkets ständiga upprepande av den socialdemokratiska dogmen om att den sociekonomisk nivellering är den enda förutsättningen för bra skolor i utsatta områden. Och inte blir det bättre när skolinspektionens mål primärt är paragraf-följsamheten i stället för reell kvalitet!

Inga kommentarer: