lördag 17 oktober 2009

Spårvagn eller tunnelbana? Christer W rätt man vid rodret!

Tack Christer!
I dagens SvD beskrivs vändorna och våndorna kring hur Karolinska i Solna ska få mest kostnadseffektiva kollektivtrafik (Se även DN, DN). Efter många års studier, doktorerande och arbete i området känner jag starkt för en ordentlig lösning på möjligheterna att snabbt och enkelt ta sig dit och dän utan att använda bil. Även om jag nu inte längre är verksam i den trakten lovar det gott att Christer Wennerholm sitter vid rodret.

Det är ju alltid svårt att sia, speciellt om framtiden. Det visar styrka att inte bara acceptera en utredning som uppenbarligen har många vita fläckar. Det har väl hänt mer än en gång att tjänstemannautredningar inte varit helt utan skygglappar eller påverkade av förutfattade meningar! Då behövs det politiker som har kunskapen och viljan att gå till botten med det som inte är rätt!

Hoppas det blir samma tydliga ledarskap när det gäller Lidingös kollektivtrafik och anslutningen vid Ropsten. Kanske vänthallen kan byggas bort (Lidingö Tidning igår) därför att det inte ska vara väntetider vid Ropsten??

5 kommentarer:

Anonym sa...

Utredningar gällande tekniska spörsmål, tex om kollektivtrafik, brukar faktiskt vara mer objektiva än vad enskilda politiker tycker. Tunnelbana är det bästa alternativet, bäst nu och för framtiden.

Lars Björndahl sa...

Hej och tack för din tanke!

Jag kan dock inte låta bli att kommentera lite.
Din kommentar är svår att tolka på annat sätt än att:
1) enskilda politiker har fel om de tycker sig se brister i tjänstemannautredningar
2) det finns en objektiv sanning som styrker din åsikt.

Sedan lägger du tvärsäkert till att tunnelbana nu och i all framtid - uppenbarligen med samma objektiva sanningshalt som meningen innan - är det enda rimliga alternativet.

Både politiker och tjänstemän är människor, så så basala saker som prestige och personliga preferenser lär kunna påverka både tjänstemän och politiker. Inte minst ifrån SL, men även från andra förvaltningsorganisationer, har jag sett exempel på utredningar och förslag med undermåligt faktaunderlag och brister i objektivitet i redovisningen.

Jag skulle kanske kunnat ha en viss förståelse för din reaktion om Christer W kastat utredningen i papperskorgen och sedan med politisk kraft genomfört vad han själv trott på. Men nu var det inte så. Han begär att de oklarheter han funnit ska bearbetas. Det kan inte avfärdas som en nyck från "en enskild politiker".

Däremot uppfattar jag din kommentar som ett försök att misskreditera en politiker som försöker gå till botten med en fråga - kanske en reaktion på att man kan ifrågasätta att tjänstemäns produkter kan ha brister, kanske så att du själv har en politisk agenda där det passar att försvara vissa utredningar och vilja undvika andra!

Men det är ju mitt tyckande och jag är ju en enskild politiker så det kan man ju bortse från!

Sture sa...

Visst är väl slutsatsen att investeringskostnaden skulle vara närapå likvärdig vid båda alternativen förvånande. Att driftskostnaderna skulle vara lägre vid tunnelbana verkar dock vara mindre märkligt, då fler passagerare kan transporteras med färre förare. I ett längre perspektiv bör även driftskostnaden ses som mer relevant än investeringskostnaden eftersom den till skillnad från investeringskostnaden fortfarande existerar om 30 år.

Dessutom lämnar tunnelbanealternativet markytan till annan verksamhet som kan ge ökade skatteintäkter, jobb eller bostäder.

Därutöver möjliggör en tunnelbanestation vid Karolinska en fortsatt utvidgning mot nordost. Därför är moderaternas uttalande om att Stockholms tunnelbana måste betraktas som färdigbyggd trist. I andra europeiska städer, t ex Madrid, bygger man ut tunnelbanan varje år.

Det vore synd om socialdemokraterna tilläts kidnappa frågan om tunnelbanans utbyggnad.

Anonym sa...

Att tunnelbana kan vara det bästa alternativet i längden, och värt pengarna, är mycket tänkbart. Men att tunnelbana inte skulle vara mycket dyrare låter fullständigt orimligt. Politikerna och vi andra som vill bilda oss en uppfattning måste få veta hur man i så fall räknar, inte bara att så är det (om än med ett vist spann). Tunnelbanelinjen innehåller ju väsentligen allt som spårvägen gör i form av spår, elförsörjning, vagnar etc, vartill kommer kostnaden för själva tunneln!

Lars Björndahl sa...

De två senaste kommentarerna är mycket tänkvärda, och just den typ av resonerande som jag anser saknas alltför ofta - även i den första kommentaren!

Till detta vill jag foga ytterligare en aspekt förutom ekonomi på kort och på lång sikt: hur användarvänligt blir spårvagn respektive tunnelbana:

¤ Hur långt under jord måste man förflytta sig till tunnelbanan (station Kungsträdgården är inget bra exempel på god tillgänglighet - jämför med St Eriksplan och Odenplan som just nu är närmast Karolinska i Solna...). På motsvarande sätt: var blir spårvägens hållplats(er) förlagda?

¤ Hur lätt är det att växla transportmedel? alla kan ju inte bo utmed tunnelbana eller spårväg. Just nu innebär ju tunnelbanelösningen (omkring 50 år gammal..) att alla resenärer måste till T-Centralen och trängas med varandra för att byta! Karolinskas kollektivtrafik norrut har långa tider varit otydlig och otymplig - vad innebär de olika scenarierna för detta?

Så förutom rena investeringskostnader och driftskostnader så är ju resenärernas tillgänglighet av yttersta vikt - något som faktiskt bör vägas in i bedömningen...