söndag 11 oktober 2009

Vill S sätta sprätt på pensionspengar?

I en insändare i Lidingö Tidning den 2 oktober skriver Charlotta Huldt-Ramberg för Socialdemokraterna på Lidingö att Lidingö Stad "under ett antal år haft den stora lyckan att från sina skattebetalare 'samla i ladorna' inför sämre tider". Vilka lador det är framgår inte, men andemeningen är att besparingar inte ska göras. Jag kan bara dra slutsatsen att S med berått mod tänker föreslå att de medel som avsatts för personalens pensioner ska användas till löpande drift. Det påminner om de oegentligheter som fick finanskrisen att explodera i USA!

Just för att vi moderater månar om både unga och gamla - och om personalens pensionsrättigheter - måste sådana lättsinniga och olämpliga förslag avvisas. Besparingar sker inte lättvindigt utan prövas på många olika sätt innan kommunfullmäktige slutligen fattar beslut.

Inga kommentarer: