torsdag 26 november 2009

9/12 möter politiker föräldrar om skolmaten

Skolmaten är viktig - så viktig att beslut om inriktning måste komma ut så nära dem det berör som det bara är möjligt. Min bestämda uppfattning är därför att skolor och skolområden måste ges mer makt: ska hela skolområdet ha en gemensam upphandling? Finns det några mindre enheter som kanske kan betjänas av en mindre leverantör?
Vill man satsa på närodlat, KRAV, ekologiskt, klimatsmart eller kanske på att minska tillsatser?

Ska man definiera kvaliteten eller sätta priset och låta anbuden tävla om kvaliteten?

Bäst är att besluten tas på skolorna, som ju betalar för det med sin skolpeng! Jag hoppas därför att vi även kan få med representanter för områdeschefer/rektorer för att belysa från den synvinkeln!

Informationsmöte i Bodals skola den 9 december.
Kl 18.00-20.00.

Se även bloggen Bra skolmat

Inga kommentarer: