tisdag 10 november 2009

Elever som inte har svenska som första språk

En alldeles nödvändig förutsättning för att tillgodogöra sig undervisningen i skolan är att man förstår och kan uttrycka sig på svenska.

På Lidingö har vi en "internationell klass" för att introducera nyanlända skolbarn och snabbt ge dem en svensk språkgrund för sin fortsatta skolgång. För de allra flesta fungerar detta alldeles utmärkt, men när man ser de senaste årens deltagare i IV (Individuellt program - för dem som på grund av otillräckliga kunskaper i grundskolan inte kan börja på ett nationellt program i gymnasiet) så har det varit en grupp elever som av allt att döma inte tillägnat sig tillräckligt med svenska (se tidigare blogg).

Ett sätt att underlätta för skolorna att sätta in extra stöd, är om resurser kan ges som en speciell "stödpeng" för elever som inte har svenska som första språk - baserat på varje elevs behov (kunskapsnivå, ålder osv). Det vore önskvärt om detta kunde prioriteras för att sättas i funktion redan från nästa år.

En resurs som följer eleven är mer rättvis än vänsteroppositionens ofta upprepade krav på att den ordinarie skolpengen inte ska beräknas per elev utan variera beroende på socioekonomiska faktorer i skolans "upptagningsområde". Men en sådan ordning ger inte individen frihet att välja en annan skola än den som ligger i "upptagningsområdet".

Inga kommentarer: