fredag 20 november 2009

Engelska språket - här för att stanna!

Jag sitter på George Best Airport i Belfast och läser Mats Gerdaus skolblogg. Jag är på väg tillbaka hem från en andrologikonferens och får en stund över i väntan på försenat flyg

Med min bakgrund som internationellt verksam forskare - i Birmingham i nära fem år - måste jag instämma i Mats synpunkter. I den vetenskapliga världen är det engelska som gäller. All väsentlig forskning (tillsammans med all den mindre väsentliga) publiceras på engelska - det gäller redan i Sverige: har du gjort något som är väsentligt ska det publiceras på engelska så att en vidare krets än den svenskspråkiga kan läsa och ta del av rönen. Forskare från jordens alla hörn träffas och diskuterar på engelska - de som halkar efter är de som inte klarar språket.

Det stämmer också att dagens ungdom har mycket närmare till engelskan än min generation. Internet och spel på TV och dator behöver inte vara på svenska...
Och min 15-åring har inga problem att hjälpa mig att korrekturläsa vetenskaplig engelsk text. Visserligen har han gått i engelsk skola ett år på lågstadiet, men det är inte den enda förklaringen (även om den engelska skolan ställde betydligt högre krav på aktivt lärande än den svenska för jämnåriga barn): fortsatt exponering för engelska mer än under skolans lektioner är grundläggande för att kunna förstå och uttrycka de finare nyanserna av ett språk. Det är därför ett steg i rätt riktning att gymnasiet ger meritpoäng för dem som bemödar sig om att lära sig flera språk!

Inga kommentarer: