fredag 27 november 2009

Hospice kvar men inte den enda formen

Min bänkgranne Christer Björklund påpekade i fullmäktige i måndags att Hospice inte är den enda form av vård och omsorg som en svårt cancersjuk medmänniska kan erbjudas beroende på behov och önskemål. Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) är en form som kan glömmas bort om all diskussion enbart fokuseras på Lidingö Hospice.

Det är dock glädjande för alla oroliga pensionärer och övriga Lidingöbor som skrämts upp av socialdemokraternas ogrundade politiska kampanj mot oss moderater att Paul Lindquist och Björn Engström fått möjlighet till direkt dialog med en pensionärsorganisation som PRO.

Möjligen kan man fundera på om det är så klokt att PRO vill att, som det beskrivs i Paul Lindquists blogg, "alla cancerpatienter ska kunna komma dit". Glöm inte ASIH - Lidingö Hospice är inte den enda möjligheten för döende Lidingöbor att få en värdig och god omvårdnad! Men ASIH är en del av hälso- och sjukvården och sköts därför av landstinget så det har inte samma kampanjvärde inom kommunalpolitiken.

Men Lidingö Hospice kommer att vara kvar - trots all desinformation från socialdemokraterna!

---

Inga kommentarer: