onsdag 25 november 2009

Mannen - det bortglömda könet!

I dag startade den Medicinska Riksstämman i Älvsjö, anordnad av den vetenskapliga organisationen Svenska Läkaresällskapet. Två symposier hade mannen i fokus.

Svensk Andrologisk Förening organiserade tillsammans med Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ett symposium om sexuellt våld. Det intressanta här var att man visade hur man kan identifiera män som befinner sig i riskzonen för att begå övergrepp och hur man kan erbjuda behandling för att förebygga sådana övergrepp. Verksamheten är än så länge unik i landet och har bara en annan förebild i Berlin. Detta ämne är ack så angeläget denna internationella dagen mot kvinnovåld! Båda för kvinnors och mäns skull är det viktigt att vetenskap och klinisk praxis snabbt utvecklas för förebyggande behandling.

Ett annat symposium om utredning av mannen hade ett inslag av professor Ann Lalos från Umeå, där hon visade på behovet att ge mannen psykologiskt stöd i samband med barnlöshetsutredningar. Nästan aldrig ges mannen ett stöd för att bearbeta den kris det innebär att bli varse att vara steril. Mannen är det bortglömda könet!

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M), är en av de som har motionerat om behovet av att möjliggöra förebyggande insatser till potentiella förövare såväl som att skapa behandlngsmöjligheter för dem som begått övergrepp då återfallsrisken är stor utan strukturerat omhändertagande.

Inga kommentarer: