torsdag 12 november 2009

Om palliativ vård och Lidingö Hospice

I lördags var jag i Lidingö Centrum och diskuterade Lidingö Hospice med Lidingöborna. Förfärande många hade gått på bluffen att vi moderater skulle vilja lägga ner Lidingö Hospice. Det var mycket glädjande att kunna bekräfta att namninsamlingen inte bygger på verkligheten.

Det är dock nedslående att det finns så mycket missuppfattningar (inte minst bland kommentarer i Lidingö Tidning). Det finns goda skäl till att skilja mellan avancerad och palliativ vård. En läkare kan remittera en patient till en annan sjukvårdsinrättning men inte på samma sätt till en omsorgsavdelning. För lekmannen är det förståeligt att det kan vara svårt att skilja mellan sjukvård och omsorg, så jag ska försöka förklara.

En remiss från en läkare handlar om att överlåta ansvaret för sjukvården till en annan sjukvårdande enhet. Biståndsbedömare bedömer inte sjukvårdsbehovet utan omvårdnadsbehovet, i princip hur mycket hjälp en person behöver för att klara det dagliga livet.

Palliativ vård finns av olika slag. Avancerad palliativ vård har ett mycket stort inslag av sjukvård, har hög bemanning med läkare och sjuksköterskor och bedrivs av hälso- och sjukvården (lyder under hälso- och sjukvårdslagen). Basal palliativ vård har begränsat inslag av sjukvård, mer jämförbart med den sjukvård som ges inom äldreomsorgen, och lyder under Socialtjänstlagen.

---

En sammanfattning av hela ärendet Lidingö Hospice är att det är upprörande att vissa i oppositionen inte drar sig för att oroa Lidingöbor i onödan genom att komma med grundlösa påståenden. Fast, om man se det ur ett annat perspektiv är det intressant att vi sköter Lidingö så bra, att man måste uppfinna förslag att opponera mot! Jag kan inte låta bli att associera till Don Quijote och hans anfall mot väderkvarnarna...

---

Se även Paul Lindquists blogg

---

Inga kommentarer: