fredag 13 november 2009

Somliga är viktigare än andra

Man baxnar när man läser om politiker som är så viktiga att de måste vaccineras mot svininfluensa före vanliga medborgare (Nya Lidköpings Tidning). Skälet att man sitter i ett presidium som ska "hantera" pandemin är i det närmaste löjeväckande, om man inte beaktar den människosyn som ligger bakom. I Uppsala sa ett landstingsråd att han har ansvar för så många miljarder kronor, i Lidköping ska man hantera pandemin. Även i Blekinge är uppenbarligen politikernas arbete så viktigt att de inte kan vara borta några dagar utan att invånarnas säkerhet, hälsa och framtid sätts på spel! I USA måste presidenten kunna väckas för att fatta beslut om krig/kärnvapen och det måste alltså vara något liknande i Lidköping, Blekinge och Uppsala! För ren själviskhet är det givetvis INTE fråga om.

Heder åt politiker som i likhet med Paul Lindquist inser att om man inte har medicinska skäl så finns inget skäl att gå före. Brandkår, poliser och omvårdnadspersonal har dock arbetsuppgifter som innebär att stor sjukfrånvaro skulle medföra betydande risker för enskilda individer! Ett annat gott exempel är landstingsrådet i Östergötland Lasse Pettersson som konstaterar att han själv avstår vaccinering (utan att ha erbjudits prioritering) därför att han tillhör en åldersgrupp som av allt att döma drabbas lindrigt av en eventuellt influensa. Samtidigt rekommenderar han att personer i riskgrupper och yngre vaccinerar sig.

De dåliga exemplen bland politikerna för onekligen tankarna till Djurfarmen, där ju makteliten var jämlikare och viktigare än vanliga djur...

Inga kommentarer: