måndag 21 december 2009

Bravo Gunilla Carlsson

I dagens Rapport framkom att fem avdelningschefer på SIDA kritiserar Gunilla Carlsson därför att hon kräver att biståndsprojekt ska vara effektiva och leda till långsiktiga förbättringar.

Avdelningscheferna på SIDA hävdar att detta inte är möjligt - lika lite som att påvisa ett samband mellan husläkarreformen och folkhälsan (fast detta har ju avdelningschefen fått om bakfoten - husläkarreformen hade primärt med befolkningens tillgång till hälso- sjukvård utan att behöva söka sjukhusens akutmottagningar; och här har man sett problem: ju fler husläkare desto fler remisser till specialistvården... Så det var dubbelt fel).

Det värsta är attityden - vi vet bäst, det går inte att utvärdera och ställa krav på vår verksamhet! Men ursäkta, se kritiskt på alla projekt genom åren: vilka har varit bra? vilka har inte lett till någon större utveckling? vilka har indirekt gett stöd till mindre önskvärda utvecklingar? (Cubas krig i Angola, Bai Bang, tjänstebilar på vift mm, mm)?

När alla andra verksamheter som finansieras med skattemedel åläggs krav på kvalitetskontroll, varför ska SIDA vara undantaget. Se till exempel kraven på sjukvården med tvingande krav på ledningssystem för kvalitet, vilket innebär inte bara dokumentation utan även uppföljning och att vunna erfarenheter tas tillvara för den fortsatta verksamheten!!

När jag tidigare undrade över SIDAs akuta ekonomiska problem, trodde jag mest att det berodde på att man saknade ett vidare perspektiv och kunskap om budgetuppföljning. Med dagens uttalande förefaller det snarare som att det finns ett aktivt motstånd mot ett modernare och effektivare bistånd!

Hurra för Gunilla Carlsson! Det verkar som om några avdelningschefer på SIDA skulle fundera på att söka sig till verksamheter utan krav på uppföljning och tillvaratagande av erfarenheter...

---
SvD, Rapport

---

Inga kommentarer: