onsdag 16 december 2009

Formell och reell lärarbehörighet

När den nya skollagen presenterades gjorde Jan Björklund ett stort nummer av behöriga lärare och gjorde jämförelsen med att man väl inte vill bli opererad av en obehörig läkare. Som legitimerad och specialistkompetent läkare kan jag inte låta bli att fundera över vad "obehörig läkare" skulle stå för. Om det handlar om att inte vara specialist i en kirurgisk disciplin så är ju inte alla operatörer runt om i landet färdiga specialister...

Men tillbaka till skollagen och kravet på behöriga lärare. Det är viktigt att skilja på formell och reell behörighet. Som påpekats från flera håll, inte minst in kommentarer på Mats Gerdaus skolblogg och i SvD, finns många ytterst kompetenta lärare inte sällan med en längre akademisk utbildning som borgar för gedigna faktakunskaper, men som kan sakna vissa formella meriter i form av genomgången lärarutbilding. Denna grupp med hög kunskapskompetens får inte blandas ihop med en grupp individer utan egentlig utbildning efter grundskola och gymnasium. I debatten verkar det som att alla icke formellt behöriga tillhör den senare gruppen!

Det har ju redan konstaterats att nedmonteringen av lärarutbildningen som Göran Persson styrde med fast hand på 1980-talet får konsekvenser för t ex matematik-kunskaperna. Så mycket större anledning att inte ytterligare utarma skolan på lärare med goda faktakunskaper!

Behovet av lektorer - med vetenskapligt arbete inom ett huvudområde för undervisningen - har påtalats. Det är utmärkt, men då måste det även vara möjligt att med en rimlig insats i tid komplettera t ex en ingenjörsexamen toppad med avhandlingsarbete med någon form av pedagogisk orientering för att erhålla behörighet som lärare. Om allt avhandlingsarbete för lektorer i grund- och gymnasieskola skulle ske inom lärarutbildningarnas ram är det svårt att se att det skulle bli en reell kompetenshöjning. Lärarutbildningarna har ju inte fått nådig kritik i Högskoleverkets granskningar,även om det blivit något bättre det senaste året (inför hotet om förlorad examensrätt)!

---

DN EXPRESSEN

---

Inga kommentarer: