söndag 6 december 2009

Förmyndarsamhället straffar individerna

Asylsökande som skaffar sig arbete får inte arbeta (SvD) därför att de enligt lag inte kan få ett bankkonto utan svenska ID-handlingar. Svenska ID-handlingar kräver folkbokföring, vilket inte uppfylls för dem som inte fått uppehållstillstånd. Och för att få fortsatt arbetstillstånd krävs löneavier som bevis på anställning.

Här behövs snabba åtgärder. Eftersom regeringen menar allvar med jobblinjen, de som kommer till Sverige vanligen är initivrika och aktiva samtidigt som Sverige behöver ett tillflöde av arbetskraft, så måste dessa rent byråkratiska hinder rivas. Varje enskild regel har visserligen tillkommit för att försvåra brottslig verksamhet. Men när det nu är uppenbart att den sammanlagda effekten är utanförskap för individer som vill göra rätt för sig, då kan man inte låta tiden gå och utreda och utreda... Regering och Riksdag visade på handlingskraft när det gällde sjukskrivningsregler och svår sjukdom - här behövs liknande åtgärder för att inte passivisera ännu fler individer.

I Storbritanniens har man ett i och för sig lite udda att sätt att bevisa sin identitet: t.ex. en el- eller gasräkning med eget namn och bostadsadress. Har man förutom detta ett brev från arbetsgivaren att man är anställd, då kan man öppna ett konto. En handling från immigrationsverket och ett intygande från arbetsgivaren borde därför räcka även för svenska banker!

---

16 kommentarer:

Anonym sa...

Vore mer på sin plats att svenskar och svenska ungdomar får jobb i detta arbetslöshetens rike ni blå har skapat.Sedan kan det vara på tiden att sluta prioritera invandrare i Sverige. Dom, kostar oss 300 mioljarder om året men det känner du väl inte till för ni verkar hjärndöda så fort ni blir politiker. Staten har en skuld på 1.3000 miljarder med en ränta på 89 miljarder om året,skall du betala den summan som våra barn och barnbarn får beta av hela sina liv?

Anonym sa...

Det finns knappast någon här i världen som kan resa runt halva jordklotet utan ID-handlingar. De aktuella individerna har troligen gjort sig av med sina ID-handlingar av någon anledning och därför får de skylla sig själva. Varför inte skicka dem till ett flyktingläger närmast det land de säger sig komma ifrån och öka antalet kvotflyktingar som kompensation. Det vore förfärligt om svenska ID-handlingar utfärdades utan att den utfärdande myndigheten med säkerhet känner personens identitet och kriminella skulle säkerligen utnyttja sådana kryphål. Därför är det korrekt att inte utfärda ID-handlingar i fall som detta. Felet ligger främst i att SD får många nya väljare varje gång en sådan här artikel publiceras samt i att flyktingar påstår sig vara helt utan ID-handlingar. Jag tror att avsaknaden av ID-handlingar är medveten och avsiktlig.

Lars Björndahl sa...

De två först inkomna kommentarerna är på gränsen eller strax bortom gränsen för en civliserad diskussion, men jag ska ändå svara - om än på en annan nivå en den ton som respektive anonyma kommentator anslagit.

För det första - studera arbetslöshetsstatistiken fram till den internationella finanskrisen. Att påstå att det nuvarande arbetslöshetsläget är skapat av Alliansregeringen är antingen ett utslag av total okunnighet eller ett försök till desinformation!

För det andra, att komma med tillmälen som "hjärndöd" är inte något som höjer värdet på inlägget.

För det tredje: alla dessa påståenden om att invandrare kostar miljarder är utan grund. Men däremot har den socialdemokratiska politiken - hellre understöd än riktigt arbete - tvingat in många flyktingar i biståndsberoende. De kostnaderna som denna missriktade politik lett till kan man inte lasta flyktingar och andra invandrare om man inte har för avsikt att piska upp främlingshat!

Till nästa Anonym: Det handlar inte om individer som står vid gränsen och saknar ID-handlingar. Det handlar om individer som under den långsamma svenska byråkratiska processen att behandla asylärenden är klart identifierade av svenska myndigheter. De har numera rätt att arbeta medan utredningar och prövningar äger rum, men på grund av att lagstiftning och regler av olika slag krockar med varandra fungerar det inte. Notera att detta rör sig om vanliga hederliga människor som vill arbeta "vitt", men där svensk byråkrati omöjliggör detta.

Varje svensk som tror att flyktingar och andra invandrare kommer hit för att leva på bidrag eller för att "stjäla" arbete från svenskar har missuppfattat hela situationen. Den helt dominerande gruppen är initiativrika människor som inte vill annat än att arbeta och göra rätt för sig! Är det då bra att vi har en byråkrati som passiviserar och leder in i biståndsberoende? Vidare kan ingen stjäla ett arbete från någon annan. Trots att vi har stor arbetslöshet just nu uppkommer det nya arbeten varje dag (om än inte tillräckligt många ännu)! Och många av dessa nyanlända medmänniskor börjar ofta med arbeten som andra medmänniskor inte är intresserade av...

Sedan måste vi se framåt. Den svenska befolkningen åldras. Om välfärden ska kunna behållas och inte minst de äldre som behöver omsorg och tillsyn i framtiden ska kunna få det så behöver Sverige ett tillskott av arbetskraft. Även de mest egoistiska invandrarfientliga grupperna i Sverige måste inse att om välfärden ska bestå, måste vår åldrande befolkning få ett tillskott med hjälp av invandring!!

Men visst kan man ha olika åsikter om hur Sverige ska uppträda mot människor som vill komma hit och bidra till den svenska välfärden!

Anonym sa...

Lars Björndahl,"Sedan måste vi se framåt. Den svenska befolkningen åldras."

Självklart, skall vi ta emot flyktingar, men det skall vara personer som direkt uppger och kan bekräfta sin identitet. Om dessa människor skall försörja oss funkar det inte om vi bjuder in folk som tuggar kat och är analfabeter.

Jag har sett alla invandrare sedan 50-talet och aldrig haft problem med att acceptera dessa som likvärdiga mig själv, ty de har lärt sig svenska snabbt och jobbat för att bidraga till samhället.

Vi ni gör nu är att ni försvarar ett generalfel i invandringen som kommer att leda till och redan har skapat stora problem.

För du försvara väl inte att brandkåren inte kan rycka ut därför att de är rädda för sina liv?
Kryckan

Lars Björndahl sa...

Käre Anonym!

Din bild av verkligheten saknar flera viktiga pusselbitar!

Det är inte så att alla saknar möjlighet att bekräfta sin identitet! Det stämmer inte heller att "vi bjuder in folk som tuggar kat och är analfabeter". Däremot stämmer det att den svenska fackföreningsrörelsen under många år backat upp (S)-politiska beslut om att göra arbetskraftsinvandring oerhört svår om inte omöjlig! Detta har inget med solidaritet att göra, utan med protektionism och främlingsfientlighet.

Jag håller med om att det finns ett generalfel i invandringspolitiken, men jag delar verkligen inte den förenklade syn på problemet som du lyfter fram. I interaktionen mellan samhället (här egentligen mest "Staten") och de enskilda individerna gör man det alltför enkelt för sig genom att lägga hela skulden på de enskilda. Det allvarliga är att det handlar om den totala bristen på integration i det svenska samhället. Det biståndsberoende som är en följd av den socialdemokratiska invandrarpolitiken leder till utanförskap. Utanförskapet skapar grogrund för extrema rörelser.

Det finns i Sverige många unga vuxna som är födda i Sverige men som känner sig som främlingar här, därför att svensk invandringspolitik har varit inriktad mot bistånd och understöd, inte självförsörjning.

Det är givetvis vansinne att brandkår och ambulans inte ska kunna rädda liv därför att personalen hotas till livet. Men det beror inte på att "vi bjudit in folk som tuggar kat och är analfabeter". Det beror på det utanförskap som det bidragsberoende som hittills påtvingats dem som söker en fristad här, där de kan arbeta och leva i trygghet och frihet.

Alliansregeringen har på allvar börjat vidta åtgärder för att minska även detta utanförskap. När man både i Sverige och i världen i övrigt studerat hur olika invandrargrupper assimileras i sitt nya samhälle, så är det graden av möjlighet till självförsörjning (dvs arbete eller eget företagande) som är avgörande.

Det är därför det är heltokigt att flyktingar som är under utredning om uppehållstillstånd och som vill och kan arbeta - och som därmed betalar skatt - inte ska få göra det därför att lagparagrafer och andra regelverk inte förutsett detta.

Anonym sa...

Ni har nu suttit vid makten i tre år,varför görs det då iget med dessa lagar och byråkrater du skyller allt på ? På tal om att tugga Cath,GT gjorde ett repoteg om somalier i Göteborg. Familjen tre barn en man och hustru bodde på olika adresser för att få ut mer i bidrag,han satt dagarna i ände och tuggade drogen cath för ca fyra tusen per månad upplyste han om,ihop med kompisar i Nordstan med samma intresse! Frun med tre barn fick då för något år sedan 19.393 :- skattefritt i månaden,gratis hyra,gratis hushållsel,gratis hushållsredskap om hon behövde någonting nytt. Sedan fick dom alla gratis läkarvår,tandvård samt gratis läkemedel.
Berätta från din drömvärld vad dessa personer har bidragit med till vår gemensamma välfärdskassa.Du kanske förstår att sveriges medborgare är förbannade på den förda politiken,speciellt när det skall sparas och dras ner på det mesta.Våra Äldre får en vård i dag som inte är värt namnet,de får matlådor veckovis som man inte ser skillnad på om det är pankaka eller fisk i lådan,det är bedrövligt att en så elementär sak som riktig välsmakande mat skall vara så svårt att ge till våra äldre.Vi har pensionärer som en gång skattat för de överbeskattade pensioner dom får i dag,fattigpensionärer som får knappt 5000:- per månad. Ni klarar inte av att styra det här samhället för ni är svenskfientliga kräk allihopa politiker landsförädare som ger bort vårt land till b.la. muslimer.

Lars Björndahl sa...

Hej "Anonym 17:13"!

I Ditt inlägg generaliserar och överdriver du tyvärr. Men du träffar mitt i prick när du beskriver det bidragsberoende som hittillsvarande regler drivit fram!
Och om du läst om somalier i Göteborg (jag kan inte hitta den artikel du refererar till - vore tacksam om du kunde hjälpa mig att hitta den!) kanske du också läst om somalier i USA och Storbritannien? Läs gärna i GT (http://www.gt.se/1.819291) hur somalier genom att tillåtas att arbeta och starta företag snabbt kommer in i samhället!

Du klagar över att inget görs, men där har du också fel! Arbetslinjen är en framgångsrik väg - och den omfattar både att asylsökande ska tillåtas arbeta och göra rätt för sig OCH att underlätta för tidigare invandrare att komma ut ur utanförskapet. Detta är lönsamt för alla invånare i Sverige, både nyanlända och "infödda".

Det är ingen drömvärld för dem som inte kommer loss från bidragsberoende - det är en mardröm! Det är inte invandrarnas fel att Sverige inte klarat av att slussa in dem i samhället utan hållit dem kvar i utanförskap och bidragsberoende! Det är det som är kostsamt och det har orsakats av att socialdemokratin inte haft tilltro till att dessa människor kan försörja sig bara de tillåts.

En annan fråga, som egentligen inte har med invandrarnas situation att göra, är omsorgen om våra äldre. Jag håller fullständigt med om vecko-matlådor med "industrimat" inte är värdigt! Här behövs skärpning, men observera att skillnaderna är stora mellan landets olika kommuner!! - både vad gäller hur många äldre som behöver hjälp med den dagliga maten, och vad gäller hur man försökt lösa det.

Slutligen - när det gäller pensionerna verkar du inte ha noterat att Alliansregeringen har förbättrat just för de fattigaste pensionärerna. När det gäller skillnaden i skatt mellan arbetande och pensionärer så har pensionärer samma skatt som tidigare, medan arbetande fått en sänkning. Innan den globala finanskrisen slog till med lågkonjunktur som följd innebar det att många fler var i arbete än under högkonjunkturen när (S) satt i regeringen! Ju fler som är i arbete desto säkrare blir pensionen! Pensionssystemet är nämligen uppbyggt så att pensionerna är beroende av årets skatter - det var ett system som folkomröstades om för länge sedan, och (S) fick sin vilja igenom. Men det är därför alla pensionärer borde välkomna alla som vill arbeta i Sverige att göra det - och betala skatt!

Slutligen vill jag vädja till dig att diskutera dessa viktiga och allvarliga problem på ett respektfullt sätt. Att tillvita meningsmotståndare epitet såsom "svenskfientliga kräk" och "landsförrädare" är inget som gör dina argument starkare. Tvärtom ger det en antydan om att du inte respekterar andra människor om de har en annan åsikt än den du har själv.

Jag kan försäkra dig att vi moderater genomför de reformer som vi anser kommer att göra det bättre för alla - i synnerhet svaga grupper som de fattigaste pensionärerna. Även om våra meningsmotståndare i debatter kan påstå att man kommer att göra allt annorlunda om man kommer till makten, så kan man se i deras förslag till budget för nästa år att det inte alls finns sådana "återställare".

Anonym sa...

"Det beror på det utanförskap som det bidragsberoende som hittills påtvingats dem som söker en fristad här, där de kan arbeta och leva i trygghet och frihet."

Det är fegt att skylla på sossarna ni har haft nästan tre år på er att förändra, men absolut inget har hänt.

Vi har inte tvingat någon som är analfabet och tuggar kat att dyka upp vid Sveriges gräns, de har de själva valt att göra. Du blundar för problemet och istället för att förstå att det är ett problem så hänvisar du till att de hindras från att arbeta.

Grundproblemet är att det finns för få arbeten och då är det enligt mitt sätt att se problemet viktigare att de befintliga jobben går till våra egna ungdomar istället för Kat-tuggande analfabeter.
Kryckan, ej anonym, men med det samhälle som ni skapat törs jag ej framträda med namn. e.g. AFA o.s.v.

Anonym sa...

Den här artikeln behöver du läsa.

Om ni överhuvudtaget tänker en gång i de här banorna, så kanske respekten för er politiker kommer tillbaka så småningom.

Förstå att fler av oss vill inte ha kriminella som kallas gömda runt oss. Kryckan.

http://meritwager.wordpress.com/2009/12/06/om-man-inte-far-tillstand-att-stanna-i-ett-land-ska-man-lamna-det-och-atervanda-till-sitt-hemland/

Lars Björndahl sa...

Hej Kryckan!
Jag tar dina båda kommentarer i ett svep!

Du verkar inte ha följt med i utvecklingen. Mycket har gjorts på de tre åren Alliansregeringen varit vid makten - men de positiva effekterna kommer med tiden. Å andra sidan om man redan har bestämt sig för hur allt är och inte vill se till fakta i verkligheten, då kommer man aldrig att se verkligheten.

Dina nedsättande generaliseringar om flyktingar och invandrare leder inte till någon lösning av problemen - tvärtom de bara ökar problemen!

Du påstår att jag blundar för problemet, men om du läser min blogg och mina kommentarer så inser du att du har fel. Däremot verkar det som om du är så ilsken mot mig därför att jag drar andra slutsatser än du gör.

Sverige behöver invandring för att klara välfärden! Nu är det bråttom därför att 40-talisterna håller på och går i pension!!

Men jag håller med om att AFA inte är en organisation man skulle vilja möta ute på gatorna!

Visst jag är politiker - på fritiden. Men både när jag är politiker och annars tänker jag på mina medmänniskor. Jag har läst artikeln du hänvisar till - och även läst mycket som är faktabaserat och inte bara allmänt tyckande.

Du skriver att "fler av oss vill inte ha kriminella som kallas gömda runt oss". Det är nog mycket få i Sverige som vill ha kriminella inpå knutarna. Men däremot är det inte korrekt att kalla alla flyktingar eller andra invandrare kriminella.


Det som kvarstår är:
1) Sverige behöver invandrare
2) Socialdemokratin och facken har aktivt motsatt sig arbetskraftsinvandring. Det har lett till att det varit omöjligt för flykting-invandrare att skaffa jobb och försörja sig själva
4) Socialdemokratin har i årtionden prioriterat biståndsberoende framför att invandrare ska försörja sig själva.
5) Alliansregeringen satsar på att skapa förutsättningar för jobb både till "infödda" och "invandrade" svenskar! Det handlar om riktiga jobb och inte "sysselsättningsåtgärder" - men det tar tid, inte minst på grund av den globala finansiella krisen med åtföljande lågkonjunkter!!

Anonym sa...

Snabb kommentar, skrev inte kriminella utan kriminella som kallas gömda, det svarade du inte på.

Läste du länken? Din kommentar?
Kryckan

Lars Björndahl sa...

Aha, det är de som gömmer sig när de efter åratal av utredningar och förhandlingar fått avslag som du kallar KRIMINELLA.

Vad brukar man då avse med begreppet kriminell?

Nationalencyklopedin säger:
brottslig, olaglig, straffbar. Även en person som vanemässigt begår brott samt en handling som är straffbelagd kan benämnas kriminell. (http://www.ne.se/kriminell)

Kan man få fängelse eller böter för att man gömmer sig??

Jag tycker också att det är fel att man inte rättar sig efter beslutet som oftast har prövats i flera olika instanser.

Det är därför det är så genialt att den som inte kan få asyl men som kunnat ordna sin försörjning (och betalar skatt till ALLAS vår välfärd) tack vare Alliansregeringen kan ansöka om arbetskraftsinvandring.

Tidigare har det bara varit flyktingskäl som varit giltiga för att få stanna. Det har givetvis inneburit att även många med mindre uppenbara asylskäl har uppgivit sådana skäl och kämpat med näbbar och klor för att få dem godkända. I och med att den som har arbete kan beviljas uppehållstillstånd så försvinner behovet av att gömma sig och leva i utanförskap.

Hur mycket jag än ogillar att man inte accepterar beslut fattade i enlighet med svenska lagar och förordningar, så kan jag inte gå med på din generella klassificering av dessa individer som kriminella!

Slutligen, jo jag har läst den korta artikeln. Som jag kommenterade ovan så är det fel att inte rätta sig efter de beslut som fattats. Jag instämmer i att det är ett fruktansvärt utanförskap att leva "gömd". Min bergfasta övertygelse är att det bara kan bli bättre både för "nya svenskar" och "infödda svenskar" om Sverige tillåter arbetskraftsinvandring.

När EU utvidgades senaste befarade man både i Sverige och Storbritannien att respektive land skulle översvämmas av arbetssökande från de nya "fattiga" medlemsländerna. Så blev det inte. Storbritannien hade redan innan en stor grupp polska hantverkare och den ökade något, men befolkningen i Centraleuropa och norra Balkan flyttade inte "till välfärden". All erfarenhet visar att när gränser öppnas väljer de flesta att bo kvar, en mindre del - oftast de mest initiativrika och arbetsvilliga - prövar lyckan i ett nytt samhälle. För de flesta betyder tryggheten i hemtrakten mer.

Med den bakgrunden bör vi ställa oss frågan hur länge vi kan ha kvar den tröga och omänskliga asylvägen som enda möjlighet till invandring, den invandring som den svenska välfärden behöver!

Anonym sa...

En förklaring från min sida. Har aldrig pratat om arbetskraftsinvandring. Alla de som kom under 50-70 talet för att arbeta ville lära sig svenska så fort som möjligt för att kunna få ett bättre arbete. De kom inte hit och krävde att vi skulle rätta sig efter deras vanor och klädstilar, tvärtom.

Var snäll och skilj på dessa seriösa arbetskraftsinvandrare som jag respekterar och de som när alla andra bidragsmöjligheter är uttömda helt plötsligt har ett namn och vill arbeta.

Titta på den här länken vad Norge och Finland tänker göra med anhöriginvandring, de har förstått vad ni aldrig verkar komma att förstå.
http://meritwager.wordpress.com/2009/12/07/norge-och-finland-skarper-krav-for-asylsokande/
Kryckan

Lars Björndahl sa...

Hej igen Kryckan!

Jag måste be dig att läsa hela bloggen igen. Det handlar om att ge asylsökande möjlighet till att försörja sig i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd och i viss mån även att den som har arbete ska kunna söka om arbetskraftsinvandring om asylen avslås.

Du verkar som om du påstår att alla som söker asyl
1) aldrig kan styrka sin identitet
2) inte vill arbeta förrän bidragen upphör.

Du har tidigare uttryckt att det är kriminellt att inte följa lagar och regler. Har det varit tidigare varit tillåtet att försörja sig i avvaktan på beslut i asylfrågan? Svaret är NEJ!

Hur kan du då hävda att det är den asylsökandes fel att den är beroende av bistånd, när det enligt svenska lagar varit det enda lagliga sättet att försörja sig i avvaktan på uppehållstillstånd.

Jag vill visst förstå, men det går inte att basera sann förståelse bara på tyckanden och felaktiga fakta. (Jag har läst den blogg du hänvisar till och den handlar ju egentligen om andra aspekter - men fortfarande om vikten av att invandrare ska komma in i arbetslivet så fort som möjligt!)

Jag tycker fortfarande att det framstår som om du vill svartmåla en viss grupp individer, utmåla alla som kriminella och dessutom ge dem skulden för att de inte haft tillåtelse att försörja sig själva!
Jag hoppas att jag har missuppfattat dig!


Och när var arbetskraftsinvandring i påtaglig omfattning existerande i Sverige på så sätt som många finnar, italienare, greker, jugoslaver mfl kommit hit och bidraget till vårt välstånd och vår välfärd?

Anonym sa...

Var har jag skrivit att alla som söker asyl aldrig kan styrka sin identitet?

Jag skriver, de som när alla andra möjligheter o.s.v Hur kan du tolka det som alla? Läs på och tänk efter.

Vill du hävda tvärt emot mig att de som kom under 50-70 inte bidrog och bidrager till vår gemensamma försörjning? Hoppas att jag missförstår ditt uttalande.
Kryckan

Lars Björndahl sa...

Den sakliga diskussionen gäller frågan:
Asylsökande som skaffar sig arbete får inte arbeta (SvD) därför att de enligt lag inte kan få ett bankkonto utan svenska ID-handlingar. Svenska ID-handlingar kräver folkbokföring, vilket inte uppfylls för dem som inte fått uppehållstillstånd. Och för att få fortsatt arbetstillstånd krävs löneavier som bevis på anställning.

Bland kommentarerna till detta har det förekommit skällsord av olika slag.

Dessutom har det framförts generaliseringar som går ut på att asylsökande är kriminella.

Jag har försökt förklara och då även ifrågasatt somligas påståenden och påhopp, men det framgår tydligt hur sakliga respektive osakliga argumenten är

Det är uppenbart att denna diskussion inte leder vidare, men var och en kan ju själv begrunda inläggens sakliga innehåll och fundera över vad som är rätt eller fel.