söndag 13 december 2009

Gymnasielektorn på väg!

Jag har tidigare bloggat om behovet av forskarutbildade lärare främst i gymnasiet.

I dagens TV4-morgon var det en snabb telefonintervju med skolminister Jan Björklund. Där gavs beskedet att ett regeringsförslag baserat på lärarutredningen kommer på att gymnasielektorer kommer att (åter)införas. Enligt utredningen handlar det om att doktorsavhandling i ett ämnesområdet relaterat till undervisningsområdet skall berättiga till utnämning till gymnasielektor.

Denna reform är oerhört viktig för skolan. Dels innebär det att fackkunskaper i undervisningsämnet premieras vilket är oerhört betydelsefullt för hela skolans kunskapsutveckling. Dels innebär det även en utökad bas för svensk universitetsforskning - doktoranderna utgör en väsentlig del av av den "apparat" som producerar forskning. Om förslaget dessutom utformas så att den som har disputerat i ett relevant ämnesområde kan komplettera med pedagogisk utbildning för att erhålla grundkompetens som lärare, då breddas karriärmöjligheterna för unga forskarstuderande som efter doktorsexamen i allmänhet har ganska begränsade möjligheter att fortsätta som karriärforskare.

---

SvD

---

Inga kommentarer: