måndag 21 december 2009

Gymnasieskolan och arbetslösheten

I dagens SvD går tre LO-ekonomer till storms mot Alliansregeringens satsning för att få fler ungdomar i arbete. Tyvärr glappar det betänkligt i resonemangen.

Man konstaterarar att många unga vuxna saknar fullständiga betyg från gymnasiet och menar att det enda problemet med detta är möjligheterna till att komplettera teoretiska studier i efterhand. Total tystnad råder om orsakerna till avhopp och ofullständiga gymnasiebetyg. Det är mycket troligt att det finns två huvudorsaker:

(1) socialdemokraternas verklighetsfrämmande krav på att alla gymnasieprogram direkt ska ge kompetens att söka till universitet och högskolor. Elever som inte är motiverade till teoretiska studier men som mycket väl kan vara framgångsrika i mer praktiska sammanhang, varför ska de tvingas till teoretiska studier för att lära sig praktisk yrkeskunskap? Varför ser (S) ner på praktiska yrkesutövare??

(2) antagningsregler och tillgodoräknanderegler som missgynnar de studenter som inte hoppar av gymnasiet för att skaffa sig fördelar genom kompletteringskurser.

Båda dessa aspekter har Alliansregeringen kommit med reformer för att ställa till rätta. Från vänsterhåll har det påståtts att detta skulle vara för att hindra dem som går yrkesinriktade program från högre studier. Men det stämmer inte. En vuxenutbildning, som är öppen för dem som i ett något senare skede i livet fokuserar på fortsatta teoretiska studier och inte lägger alla resurser på ungdomar som hoppat av gymnasiet för att få högre betyg eller som läser in kurser som man av taktiska skäl valt bort i gymnasiet, är mer samhällsekonomiskt effektiv.

---

Se även Mats Gerdaus skolblogg: Om Komvux uppgift och betyg Lärlingsutbildning, Yrkesvux

Inga kommentarer: