lördag 12 december 2009

Kommunal inkomstkälla: signering av vuxenutbildningsbetyg!

I gårdagens DN och i dagens SvD kommenteras att Ljusdals kommun utfärdat betyg för genomgångna vuxenutbildningskurser. Den förklaring som ges är att ett företag tidigare utfört vuxenutbildning på uppdrag av kommunen, men de senaste åren har kommunen bara utfört uppdrag åt utbildningsanordnaren: signering av den privata utbildningsanordnarens kursbetyg.

Utöver frågan om hur detta kunnat pågå under längre tid, väcks ju även frågan om varför inte även vuxenutbildningen kan auktoriseras och ställas under granskning så som fristående grundskolor och gymnasier har rätt att ställa ut betyg. Mats Gerdau har redan anvisat den vägen till ökad rättvisa, rättssäkerhet och valfrihet i vuxenutbildningen!

---

Inga kommentarer: