onsdag 9 december 2009

Kunskap som valfråga: 1. Bättre Lärare

Dagens Nyheter har tagit upp en rad teman som man antar ska bli tunga i valrörelsen. Uppenbart besatta av tanken på symmetri finns det alltid fem punkter under varje rubrik...

Eftersom kunskap på olika nivåer är mitt huvudintresse, kan jag inte låta bli att kommentera dessa:

1. Bättre lärare
Här resoneras om bra och dåliga lärare, att öka andelen av de förra och minska de andra. Man verkar ha inspirerats av Maria Stockhaus som tagit upp den viktiga frågan om att bra lärare ska ha bättre betalt. Väsentligt är dock att utvärdering gjord av elever motsvarar de mer djuplodande test som gjorts i Malmö: eleverna svarar på ett flertal frågor: Har du fått den hjälp du behöver? Har du blivit sedd av din lärare? Har undervisningen varit intressant och stimulerande? .. och liknande.

Däremot beskriver DN väldigt lite om kunskapsbrister hos lärare, till följd av den nedgraderade lärarutbildningen där dåvarande skolministern Persson såg som en speciell fördel att lärarna inte skulle ha så goda kunskaper, för "då är dom bättre för eleverna" lär han ha uttryckt sig i en EKO-interjvu.

Tidigare var det en klar merit att gymnasielärare hade doktorerat i något av sina huvudämnen - även om forskarutbildningen på senare år än mer inordnats i ett "linjeliknande system" så kan både akademisk forskning få sig en kick av att blivande lärare skulle ha nytta av att ägna sig åt forskning samtidigt som skolan skulle återfå en personlig kontakt med forskningsvärlden!

En annan aspekt av lärarnas status där socialdemokratin effektivt arbetat för att sänka lärarna är arbetet med att reducera lärare till något slags kontorspersonal med stämpelur, arbetstid 9-17 och fem veckors semester (trots att eleverna har längre ferier). Jag har själv undervisat mycket i perioder. Förvisso på högskolenivå, men att vara lärare är inte samma sak som att arbeta på ett kontor - förberedelser, genomförande och avspänning är mycket mer av scenshow, teater. Till detta kommer "efterarbete" - sätta ihop uppgifter och kunskapskontroller, bedöma och poängsätta, elevkontakter och möten med föräldrar. Läraryrket är DELS ett KUNSKAPSYRKE, DEL ett KONSTNÄRSYRKE. Där passar inte kontorstider...

---
Se även blogg om läroverkslektorer!

---

2 kommentarer:

Ove Månström sa...

Hej

Dina synpunkter på läraryrket är intressanta och jag instämmer i det mesta.

Socialdemokraterna ville ju sänka lärarnas auktoritet utifrån sina politiska synpunkter.

Alliansen har ju visat att man vill stärka skolan och tror jag lärarnas ställning.

Därför är det ju tråkigt att ta del av Maria Stockhaus (m Sollentuna) handlande i denna kommun.

Att genom att initiera olika enkäter hos elever med syfte att nedvärdera lärarna ter sig ju tveksamt om man vill stärka skolan.

Men politik är ju det möjligas konst!

Lars Björndahl sa...

Hej Ola!
jag var själv start motståndare till att eleverna skulle utvärdera lärarna, men efter att ha tagit del av vilka frågor som eleverna skulle besvara och de mycket positiva erfarenheterna från försöken i Malmö har jag helt ändrat uppfattning. En lärare kan knappast få bättre uppföljning än den som svaren på frågorna ger. Se gärna min tidigare blogg:
http://bjorndahl-moderat.blogspot.com/2010/02/varfor-ar-lararfacket-oroligt-for.html

För övrigt har du helt fel i ditt påstående att syftet är att nedvärdera lärarna. Tvärtom, detta slag av utvärdering kan bara vara ett stöd för en seriös pedagog - det säger jag med lång egen erfarenhet som lärare på universitetsnivå.