onsdag 9 december 2009

Kunskap som valfråga: 3. Avgift på högskolan

Dagens Nyheter har tagit upp en rad teman som man antar ska bli tunga i valrörelsen. Uppenbart besatta av tanken på symmetri finns det alltid fem punkter under varje rubrik...

Eftersom kunskap på olika nivåer är mitt huvudintresse, kan jag inte låta bli att kommentera dessa:

3. Avgift på högskolan
För en libertarian vore det naturligt att hävda att den högsta utbildningen ska avgiftsbeläggas. Men argumentet att avgiften ska kunna betalas med studielån är inte helt hållbart. Även om det går att låna till studier, så är det en regel som får många potentiella studenter att avstå, i synnerhet de med en bakgrund där erfarenheter av studielån och högre studier saknas. Det innebär att redan behovet av studielån för vissa grupper är en hög tröskel.

Däremot borde alla som avser att påbörja högre studier stimuleras att göra riskbedömingar - kan denna utbildning leda till arbete? kan lönen för ett sådant arbete klara kostnaderna för att betala av på lånen. Det är skrämmande att höra olika välutbildade människor utbrista i klagan: jag som är så välutbildad men utan jobb - varför utbildar man till arbetslöshet?

---

Inga kommentarer: