onsdag 9 december 2009

Kunskap som valfråga: 4. Befria forskningen

Dagens Nyheter har tagit upp en rad teman som man antar ska bli tunga i valrörelsen. Uppenbart besatta av tanken på symmetri finns det alltid fem punkter under varje rubrik...

Eftersom kunskap på olika nivåer är mitt huvudintresse, kan jag inte låta bli att kommentera dessa:

4. Befria forskningen
I denna del resoneras om den skadliga inverkan som sker när politiker försöker styra forskningen så att den blir "samhällsnyttig". Det är sant, men det finns ytterligare problem.

Avsaknad av mångfald
För några decennier pågick "fri forskning", dvs individer som var lärare och forskare på universiteten bedrev forskning efter eget intresse av att få svar på frågor och bidra till kunskapsuppbyggnad. Givetvis var inte all forskning av högsta kvalitet, men det fanns en mycket stor mångfald - många olika idéer prövades och totalt sett blev det både bredd och djup i kunskapen. Nu ser den akademiska världen helt annorlunda ut. En professor vid en medicinsk fakultet måste i princip skaffa stora externa anslag bland annat för sin egen lön. Snart finns inga forskare med breddkunskap kvar, snabba forskningsresultat i smala områden prioriteras stenhårt.

Kommersialieringen av forskningen
Nu är det populärt att från politiskt håll kräva att grundforskning och annan universitetsforskning snabbt ska kunna överföras i kommersiell användning. Universitetsledningar tycker likadant eftersom det kan leda till andra inkomster än enbart tynande statsanslag. Men det finns en allvarligare sida av detta. Ren grundforskning - grundläggande studier av okända aspekter - lönar sig inte. Kunskapsuppbyggnaden hämmas och om några decennier är den akademiska breddkunskapen förlorad. Till detta kommer att den kommersiellt lönsamma forskningen, den har vi ett näringsliv som kan ta hand om!!

---

Inga kommentarer: