onsdag 9 december 2009

Kunskap som valfråga: 5. Avgiftsfria muséer

Dagens Nyheter har tagit upp en rad teman som man antar ska bli tunga i valrörelsen. Uppenbart besatta av tanken på symmetri finns det alltid fem punkter under varje rubrik...

Eftersom kunskap på olika nivåer är mitt huvudintresse, kan jag inte låta bli att kommentera dessa:

5. Avgiftsfria muséer
Detta är den tunnaste delen - i varje fall om man ser till kunskapsuppbyggnaden i Sverige, vilket verkar vara bevekelsegrunderna i DN. Frågan är dock i vilken form muséer ska finnas i framtiden, där tillgång till kunskapsbaser via internet redan idag spelar en allt större roll. Däremot är upplevelsen av att se ett konstverk eller ett historiskt fynd "i verkligheten" viktig, inte minst för den emotionella förståelsen. Personligen anser jag att muséernas utveckling till moderna multimedia centra är viktigare att diskutera än förekomsten av besöksavgifter eller ej. Motiveringen att besöken gått ner sedan avgifterna återinförts räcker inte - har kunskapsuppbyggnaden i motsvarande grad påverkats?

---

5 kommentarer:

Mikael sa...

Hej!

Vad bra att du är intresserad av det här med kunskap på olika nivåer. Detta är jag också mycket intresserad av. Själv har jag börjat fokusera mer på följande intressanta fråga: Hur skall vi ta tillvara individers kunskaper och kompetens?.

Denna fråga har växt fram över tid, allt eftersom jag möter och pratar med alltfler som efter sin examen från universitet eller högskola inte lyckats komma vidare i livet, dvs de har misslyckats helt i jobbsökandet.

Då har vi som drabbats av det tittat närmare på problemet och det finns många sidor av detta problem. Det enda är: Det finns fler utexaminerade än vad det finns efterfrågan på arbetsmarknaden.

Nästa fråga handlar då helt naturligt: Vad kan vi göra för att hjälpa de som nu inte kommer in någonstans på arbetsmarknaden trots att de har färska kunskaper och mycket god kompetens som samhället skulle vinna på att ta tillvara?.

Här måste man vara öppen och ödmjuk som människa. Det gäller att inte såra sina medmänniskor.

Dvs man får ABSOLUT INTE kalla någon medmänniska för FELUTBILDAD eller DUM.

Det gäller istället att försöka se vad som går att göra för att dessa skall slippa gå till socialen då de redan sökt alla jobb de kan och blivit bortsorterade/bortsållade därför att det är mycket hård konkurrens om jobben då många är arbetslösa och många som söker varje jobb/tjänst som utlyses.

Det handlar om att tänka "utanför den etablerade politiska ramen".

Tex att se hur ser verkligheten ut utanför Sverige och utanför EU.

Detta har jag ägnat min tid åt efter att också ha läst och examinerats i omvärldsanalys.

Det intressanta jag kommer fram till genom att ha gått igenom olika internationella och global jobbdatabaser och olika länder förhållningssätt till människan är att det finns en mycket stor efterfrågan på de här människornas kompetens i bland annat Amerika enligt organisationen Partnership för Public Service som bevakar arbetsmarknaden och berätta om olika arrangemang och "jobfairs" som bland annat letar akademiskt utbildad arbetskraft till olika federala myndigheter.

I Kanada så har man ett system som heter Federal Student Workers Experience Program där fokus är just på att ta tillvara KUNSKAP och ge studenterna kvalificerad arbetslivserfarenhet som är direkt kopplad till deras akademiska studieprogram. Sedan har de ett specialprogram för att rekrytera nya unga hungriga talanger till olika federala myndigheter som letar arbetskraft. Detta program heter The Canada School of Public Service.

Så jag menar på fullt allvar att våra arbetsförmedlare måste börja jobba på ett nytt internationellt och globalt sätt för att lyckas matcha folk mot de jobb som finns utanför våra gränser. Problemet är att detta idag inte ingår i arbetsförmedlingens uppdrag från staten/regeringen. Dessutom jobbar inte heller jobbcoacherna på det här sättet därför att det har visat sig att de tänker väldigt "inskränkt och snävt". Det har helt enkelt inte förstått möjligheterna med Europeisering, globalisering och transatlantiska relationer.

Därför behöver vi nu gå från ord till handling och ge ungdomarna som är både beresta, internationellt inriktade och välutbildade en ärlig chans. Detta kan man göra genom att hjälpa dem in där jobben finns. Jobben finns för dem i Australien, Kanada och Amerika där man har ENTRY LEVEL JOBS - NO EXPERIENCE NEEDED. Helt enkelt att hjälpa dem med den byråkrati det idag är att få fram de tillstånd de behöver för att arbeta och bo i dessa länder.

Mvh

Mikael

Lars Björndahl sa...

Hej Mikael,
jag tycker att du presenterat en rad mycket intressanta synpunkter som jag tar till mig - för att bredda min egen kunskapsbas!

När jag sagt det tycker jag att vi inte bara ska nöja oss med att "exportera" européer - vi borde kunna få till ändrade system och attityder även här. Och i delar av Europa har man vidare synsätt. När jag arbetade i Storbritannien insåg jag att man där inte alls är lika fixerad vid "utbildningslinjer" utan till vilka ämnen en person har studerat (och vilka betyg), dvs man var betydligt mer intresserad av vilka kunskaper personerna hade.

Jag tror att en starkt bidragande faktor till den problembild du beskriver är att både arbetsliv och utbildningsväsende är så starkt fixerad vid "utbildningslinjer" som leder till yrkesexamen, snarare än vilket kunnande individen har samlat på sig och som kan användas i en rad olika sammanhang. I och med att såväl klassiska universitet som nyare högskolor utbildar i program som leder till definierade yrken är arbetslivet inte inställt på att värdera individens (potentiella) kunskaper utan bara försöka räkna något slags medelbetyg på kurser inom en viss utbildningslinje!

Jag uppfattar det som att du, liksom jag, anser att job-coaching borde ha sin utgångspunkt i individens kunskap och färdigheter än formella meriter - och därmed hjälpa arbetsgivare att fokusera på detta än på vad examen kallas.

En annan del av en flexiblar arbetsmarknad - och höjning av kunskapsnivån i skolan borde vara inte alltför långa och besvärliga invägar för akademiker till läraryrket. Pegagogik är visst viktigt, men kunskap i själva fackämnet är också av yttersta vikt.

Och - som jag bloggat om tidigare: det vore ingen nackdel om alla som väljer att gå en forskarutbildning kunde veta att ETT alternativ i framtiden kan vara lärarbanan. För forskningens utveckling och framskridande är det viktigt med relativt många doktorander, men alla kan inte fortsätta och göra forskarkarriär. Inom medicinen är det lättare för dem med läkarutbildning i botten - då kan man bli kliniker, men i många andra discipliner borde doktorsexamen vara en merit för massor av olika arbeten, däribland t ex gymnasielärare...

Mikael sa...

Hej!

Jag håller med dig. Det behövs förändringar här på hemmaplan. Frågan är bara hur vi tillsammans kan gå vidare med det här. Det är ju ont om tid för de som börjar tröttna på att deras kunskaper och kompetens inte värderas till något utan de sorteras bort. Problemet är att idag så är det istället väldigt mycket jobb som utannonseras som kräver betydligt lägre kompetens och kunskaper.

Tittar vi vilken dag som så är majoriteten av jobben i Platsbanken Telemarketing och liknande som inte ens kräver någon utbildning.

Det finns olika globala jobbdatabaser men vad som framkommer vid besök på Arbetsförmedlingen, vilket jag fått bekräftat från flera håll är att arbetsförmedlarna inte ens nämner det här för arbetssökande och arbetslösa.

Men, det finns också vissa problem med dessa nämligen att om jobbet är beläget utanför EU så krävs arbetstillstånd som är mycket svårt att få eftersom lagarna i en del av dessa länder har ändrats på grund av September 11th.

Så här finns en intressant transatlantiskt problem att lösa, men även ett globalt problem.

Jag menar att om vi får bort de här onödiga "viseringshindren" så är vi på väg i rätt riktning.

Sedan tycker jag personligen att våra bemannings- och rekryteringsbolag kan lära sig mycket av de kanadensiska och amerikanska aktörerna. Detta för att se lite större på saker och ting. Dvs, att man inte bara som i Sverige tittar på att den som söker jobbet redan finns inom kommunen. För jag har egen erfarenhet av det här problemet, då jag själv jobbat 5 månader inom bemanningsbranschen och kunde på så vis se inifrån hur det fungerade.

Man sorterade bort jobbsökande kandidater som inte redan bodde i kommunen. Man tittade alls inte inom hela länet, vilket gör att många faller bort och blir osynliggjorda.

Så frågan om hur de som sorteras bort och blir osynliggjorda, men som har väldigt bra utbildning, kompetens och kunskaper skall kunna komma till sin rätt känns som en mycket viktig fråga för mig och många andra.

Själv har jag drabbats av det här med bortsortering så många gånger så jag snart tappar räkningen.

Kanske är det som så att (1) man inte förstår de här individernas utbildning/kompetens/kunskaper,
(2) är rädd för att de kommer att kräva för mycket betalt i lön, vilket arbetsgivare inte anser sig ha råd med och därför hellre väljer att satsa på en outbildad eller lågutbildad istället.

Mvh

Mikael

Lars Björndahl sa...

Hej igen Mikael!
Tack för dina kommentarer. Det finns mycket som behöver bli bättre!

Min egen uppfattning är att den svenska arbetsförmedlingen nog mest är inriktad på mindre kvalificerade jobb. Min egen erfarenhet, stärkt av berättelser från kollegor, är att när man har mer avancerade kunskaper och erfarenheter lönar det sig bäst att själv söka efter direkt kontakt med företag, organisationer eller myndigheter som kan ha nytta av den speciella kompetensen! Arbetsförmedlingen söker ju inte arbetsgivare utan förmedlar de lediga platser som de får information om. Inom mitt eget område (läkare) tror jag inte någon söker arbete med hjälp av arbetsförmedlingen. Det är annonser i främst Läkartidningen som ger hela bilden av tillgången till lediga tjänster, inte vad man eventuellt kan krama fram ur arbetsförmedlingens databas...

Vänliga hälsningar,
Lars

Mikael sa...

Hej!

Jag håller helt med dig.

Det är andra vägar än arbetsförmedlingen som behövs. Då borde det också vara naturligt att ta bort kravet på att arbetslösa/arbetssökande skall vara registrerade hos arbetsförmedlingen.

I data och IT-åldern så finns de flesta databaser ute på Internet och då kunde man också göra som
så att helt ta bort kravet på att arbetslösa/arbetssökande skall vara registrerade hos AF och istället tvinga fram att myndigheterna helt enkelt får lita på individen och betala ut arbetslöshetsunderstöd om individen säger att han/hon är arbetslös och söker jobb.

Genom att bygga ett samhälle där tilliten återupprättas så kan vi gå vidare. Jag tror inte alls på
att vi behöver ha en övervakningsfunktion i samhället, tex AF.

Likaså tror jag på att rapporteringen vilka jobb man söker lätt kan göras genom att man bara skickar ett mail till kundtjänsten på AF och talar om vilka jobb man sökt.

Själv brukar jag alltid skriva ut annonserna på de jobb jag sökt och dessutom har man ju kopior av de personliga breven och sitt CV.

Man skulle ju lätta kunna skicka en kopia av detta till AF och sedan får de lita på individen.

Det är onödigt mycket byråkrati idag som inte behövs.

Jag tycker att vi skulle titta på ett bra exempel som Monster.com och Monster.ca , de är himla smidiga och där finns interaktiv hjälp och allt man kan önska sig. De sitter inte och övervakar individen utan litar på individen, men så är de ju riktigt GOA MÄNNISKOR eftersom de är Amerikaner och Kanadensare.

Jag läste att du skrivit om kunskap. Där finns mycket att göra. Tex att kunskap som utexamineras bättre tas tillvara.

Tex att universitet, stat och kommun har en bättre direktkontakt så att när stat och kommun behöver rekrytera så kan man göra det direkt ute på universitet och högskolor utan inblandning av Arbetsförmedlingen. Det fungerar bra utomlands, så varför skall det vara ett problem i Sverige?.

Vi ser tex att tidigare har man struntat i kunskap och kompetens inom våra myndigheter. Man har valt att ta in folk med bara gymnasieutbildning som handläggare trots att de saknar relevant juridisk utbildning. Samtidigt som det nu finns nyutexaminerade experter inom förvaltningsrätt för just handläggare/utredare.

Man ser ofta annonser där myndigheter skriver att de bara vill ha personer på sin höjd gymnasieutbildning. Detta är rättsosäkert eftersom gymnasieutbildningarna idag inte innehåller det som verkligen behövs, tex juridisk kompetens eller utredningskompetens.

Mvh

Mikael