lördag 12 december 2009

Rätt sätt att sänka skatter för pensionärer

Den socialdemokratiska demagogiken går ut på att ge pensionärerna fått höjd skatt. Det är inte sant, men det hindrar inte ryktesspridningen...

I dagens SvD skriver Cristina Husmark Pehrsson och Sven Otto Littorin om hela bilden. Förvisso har skatten SÄNKTS för dem som arbetar, men även för pensionärer. I det fallet har sänkningen gjorts så att den gynnar de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Så har inte (S) agerat.

---

Inga kommentarer: