lördag 12 december 2009

S-omvandling = trolleritricket som är mest luft

I dagens SvD skriver Claes Arvidsson en ledare om det socialdemokratiska illusionsnumret att omvandlas utan att omvandlas.

På ytan verkar det som nyorientering med acceptans av friskolor mm. Men i det dagliga politiska arbetet attackeras enskilda förskolor och fristående skolor. Trots att Lidingö har ett lagligt och väl fungerande pengsystem kommer olika förslag om att t.ex. lyfta ut lokalkostnaderna ur pengsystemet. Den enda nettoeffekten av detta blir minskad ersättning till icke-kommunal verksamhet.

Kristina Alvendal har publicerat rapporten Fungerar samma politik i Stockholm och Grängesberg? (pdf nedladdningsbar). Där överförs Grängesbergs kommunala aktiviteter till Stockholm: 90 års socialdemokratiskt styre, högre kommunalskatt, lägre effektivitet och avskaffad valfrihet i skola och förskola. Till tröst skulle det dock finnas 32 kommunalt drivna och skattesubventionerade bowlinghallar.

---

Inga kommentarer: