söndag 6 december 2009

SAAB och Kina - företagsamhet och cynisk (S)-opportunism

I SvD har berättats om att SAAB delats upp i flera bolag. Man anger även att det finns uppgifter om att ett kinesiskt företag köpt maskiner för tillverkning av en äldre modell.

Det som inte diskuteras när det gäller kinesisk företagsamhet är hur företag från Kina agerat i motsvarande situation tidigare. När brittiska Rover hotades av konkurs för omkring 5 år sedan (en ambitiös brittisk grupp av företagare hade då misslyckats med få företaget lönsamt) fanns det kinesiska intressenter. Alla nationella och regionala nyhetsmedia rapporterade positivt om det kinesiska intresset och allt kapital som kunde sättas in. Men tiden gick, förhandlingar fördes utan att något konkret hände. Till slut gick Rover-koncernen i konkurs och de kinesiska intressenterna köpte ett litet sportbilsmärke och några andra, kommersiellt gångbara smådelar av koncernen.

Jag menar inte att det är något moraliskt eller etiskt fördömbart i ett sådant agerande. Företagsledningarna hanterar kapital som inte ska slösas bort på olönsamma projekt. SAAB gör tekniskt avancerade produkter som dock inte finner tillräckligt många köpare för att vara lönsamma. Det kan därför vara det enda rationella för en kinesisk intressent att vänta på en konkurs och därefter lägga bud på några enstaka delar av SAAB i stället för att betala GM för den olönsamma helheten.

För det svenska samhället måste den främsta prioriteten vara att - om det blir nedläggning - ställa upp med stöd till omställning. Företagsamhet kan inte vara sentimental, men det svenska välfärdssystemet handlar om att alla individer och familjer som är naturligt djupt oroade för vad som kommer att hända och hur deras framtid ska kunna ordnas, de ska veta att stöd kommer att finnas för omställning och en annan framtid. Ett hopp vid köksbordet!

Där framstår sveket från (S) och främst Mona Sahlin som störst: man inbillar dessa utsatta människor att det kan finnas ett alternativ där skattebetalarna skulle gå in och betala för produktion av bilar som inte kan säljas i tillräcklig omfattning. Det må vara att oppositionen ska opponera, men detta cyniska utnyttjande av SAAB-anställdas berättigade oro för vad som kan ske, det är omoraliskt.

---

Se även Göran Skyttes kolumn i SvD tidigare och SvD

---

DN, SvD

Inga kommentarer: