tisdag 22 december 2009

Serbien vill vara med i EU!

I Dagens Nyheter välkomnas Serbiens ansökan om medlemsskap i EU. Jag instämmer i detta och i de reservationer som finns för nödvändiga reformer innan det kan bli verklighet.

I min vetenskapliga gärning var jag inbjuden till en konferens i Belgrad i juni förra året. Förutom de medicinskt vetenskapliga diskussionerna var det mycket givande att diskutera situationen i Serbien med dessa kollegor. Det gick inte att missta sig på den glädje och lättnad de kände efter det val som just hållits: parlamentet fick en stabil EU-vänlig majoritet. Kollegorna vittnade om det hopp som började få näring när de inskränkta nationalisterna fått ett minskat inflytande.

Liknande positiva tongångar har jag även mött vid andra konferenser i forna Jugoslavien, inte minst i Slovenien, medlem i EU sedan flera år. Det finns så mycket band mellan dessa länder: släktningar, goda vänner, kollegor och även stor språklig gemenskap.

Ytterligare ett bevis för hur viktigt EU är för freden i Europa!

---

Se även SvD

---

Inga kommentarer: