måndag 7 december 2009

SJ bryr sig bara om daglig-resenärerna!

SJ gillar inte Svenskt Kvalitetsindex undersökning där SJ sjunkit kraftigt i nivå. I SvD säger Ulf Adelsohn att SJs egen undersökning är mycket bättre för den avspeglar daglig-resenärernas åsikter. Det tycker jag är korttänkt av SJ. Vi som åker då och då, några gånger om året, och som därmed inte är införstådda med SJs information, som inte kan kompensera för brister i hemsidans hjälpfunktioner och annan brist på information, vi har ingen talan inför SJ.

Ett kundinriktat företag skulle inte agera som SJs styrelsordförande utan snarast konstatera att "vår egen utvärdering riktar sig till dagliga resenärer" och fortsätta "här verkar det finnas problem för ett kundsegment som vi inte tänkt på" samt "ju mer vi får veta om sådant som upplevs som problem, desto lättare får vi att utvecklas och attrahera fler kunder".

---
Se även DN

---

2 kommentarer:

Jacob sa...

Hej! Kul att du vill höja kvaliteten i tågtrafiken. Mycket av förseningarna är ju utom SJ:s kontroll, eftersom det råder kapacitetsbrist på spåren, och underhållet av Banverket inte alltid är vad det borde vara. Hoppas du arbetar på att förbättra förutsättningarna för SJ - det är ju ytterst staten som styr över SJ:s förutsättningar, förstås.

Lars Björndahl sa...

Hej Jacob!
Jag har inte resonerat om SJs tidtabellhållning - det var om en rad andra service-funktioner där det finns mycket övrigt att önska.

Till detta kommer styrelseordförandens inpass som tyder på en oförmåga att använda kritik för att utveckla verksamheten. Jag skulle till och med vilja spetsa till det genom att säga en undersökning med 17000 tillfrågade där alla är nöjda - det är bortkastade pengar. En väl genomförd, men mindre undersökning som avslöjar brister - den är guld värd. Beröm är trevligt att få, men det är mycket viktigare att få reda på vad som inte fungerar bra!

Sedan gäller det politikernas detaljerade inflytande i olika verksamheter. Såvitt jag vet ska inte skattebetalarna pytsa in pengar i SJ, utan SJ ska befordra passagerar på mest effektiva sätt i konkurrens med privata företag. Sådana verksamheter brukar fungera bäst utan politiska pekpinnar!