tisdag 15 december 2009

Wennerholm i topp igen!

Den samlade vänsteroppositionen kommer säkert att ropa högt om att bedrägerierna inom Norrtäljetrafiken (SvD, DN) visar att det inte går att lägga ut verksamheter på entreprenad (vänsterpartiet lär väl som vanligt tillägga att det är kapitalismens sammanbrott).

Det är bra av SL och dess styrelseordförande Christer G Wennerholm att sätta ner foten, utreda och häva avtalet när avtalsbrotten är uppenbara.

Den allmänna lärdomen av detta är dock INTE att upphandling är fel, utan att politiken måste fortsätta att utveckla uppföljning av gjorda upphandlingar och andra beslut - blev det som vi tänkt oss, eller måste vi göra ändringar...

Mantrat bör alltså vara: spräng monopol - öka konkurrensen och valfriheten - följ upp, följ upp, följ upp...

--

Inga kommentarer: