söndag 31 januari 2010

Att tänka rätt och att tänka fritt

Det har varit en vecka med mycket diskussioner om vart Moderaterna är på väg avseende jämställdhet. Somliga som anser sig vara företrädare för feminism tycks förorda "positiv särbehandling" och olika former av politiska tvång.

I dagens SvD skriver Maria Ludvigsson kloka tankar om detta. Partisekreteraren Per Schlingman har i en intervju i Veckans Affärer uttalats sig för lagstiftning. Men, som Paul Lindquist träffsäkert påpekar, så har Schlingman inte fått stöd för sin linje av partiet, tvärtom - det har blivit nedröstat. Det här tyder på att problem med bristande respekt för den demokratiska processen i partiet.

Ett annat och minst lika allvarligt problem är bristen på förståelse för bristerna i kollektivistiska förhållningssätt och att alla former av "positiv" särbehandling innebär att andra individer får en negativ särbehandling - att sållas bort på grund av till exempel det egna könet.

Ludvigsson för ett intressant och viktigt resonemang om äganderätt och om det är legitimt för politiken att sätta sig över ägarnas ansvar och rättigheter.

Det finns ett förhållningssätt som är bredare och mer allmängiltigt än det feministiska, och det är det humanistiska. Då ser man varje individ som lika värd. Då är varje diskriminering av en individ på grund av kön fel, inte bara då en kvinna diskrimineras. Att ha en humanistisk inställning innebär inte att man kan acceptera orättvisor, men det innebär att man inte kan blunda för vissa orättvisor.

Må vara att Schlingman tänker fritt, men det innebär inte med automatik att det är rätt tänkt!

---

Se även Kent Persson och Presidiebloggen FMSF

Inga kommentarer: