tisdag 19 januari 2010

Försäkringskassan ute på hal is

Jag har tidigare påtalat systemfel i Försäkringskassans organisation och handläggning av ärenden som uppenbarligen kan ha fruktansvärda effekter på enskilda invånare.

Av annan art, men lika skrämmande, var dagens intervju i ekot 16.45 och 17.45. En försäkringsdirektör intervjuades om att bara 75 av drygt 160 ansökningar om fortsatt sjukpenning hade beviljats. Direktören uttryckte att det var ett bevis för att man följde de nya reglernas intentioner, att mindre än hälften av ansökningarna beviljats.

Jag är av den uppfattningen att den direktören antingen satts dit av en illvillig Eko-journalist eller så är han själv ute på mycket hal is. Innebär reglerna verkligen att Försäkringskassan har till uppgift att avslå en specifik andel av alla ansökningar, eller ska Försäkringskassan pröva varje ansökan individuellt mot kriterier för arbetsförmåga, rehabiliteringsmöjligheter osv?

Först kom det från Försäkringskassan en rad med i mångas ögon (men inte deras egna) överdrivna tolkningar av hur de nya reglerna skulle tillämpas, sedan kom oförståelsen för att dåliga rutiner kan orsaka missförstånd med ödesdigra följder, och nu en direktör som mäter hur regelverket följs genom att studera andelen avslagna ansökningar. Det ger tyvärr ingen bra bild av Försäkringkassan som institution. Jag hoppas att jag har fel, men det var samma person som stod bakom de två senare fadäserna!

Socialdemokraterna griper ju efter halmstrån och räds ju inte att komma med överdrifter eller vantolkningar, allt för att vinna opinionsfördelar gentemot allianspartierna. För invånarna i Sverige vore det bättre att Försäkringskassans självsvåldiga och överhetsattityd kritiserades närhelst den uppträder - men det skulle ju inte vara (S) intresse!
---

Se även Kent Persson

Inga kommentarer: