måndag 4 januari 2010

Fortsatt satsning (M) på Lidingös unga

Vi moderater kommer att fortsätta värna om skolan - och med det avses både förskoleverksamhet (förskolor och annan pedagogisk omsorg - i det senare ingår familjedaghem = dagmammor) och skolor, privata och kommunala. Målet är att Lidingös skolor ska ge våra barn internationellt hållbara kunskaper - genom att ha Sveriges bästa skolor. Dit kan vi nå genom:

FRIHET - rätt för föräldrar, barn och elever att välja förskoleform respektive skola, men även frihet för såväl kommunala som privata förskolor och skolor att utveckla sin egen verksamhet inom ramen för lagar och förordningar, men med så få lokalpolitiska pekpinnar som möjligt.

KUNSKAP - det centrala för den generation som växer upp: att ha rätt kunskap för att lyckas utforma sitt eget liv. Behovet att anpassa skolan till den snabba IT-utvecklingen kan inte nog understrykas (Se även Mats Gerdau's skolblogg)

TRYGGHET - en grundförutsättning för att trivas och för att kunna fungera och lära i skolan. Behovet av aktiva antimobbningsprogram har aldrig varit större...

För att lyckas med detta finns tre politiska uppgifter: att sätta mål, att ge medel och att följa upp. Målen är relativt lätta att ange (se ovan!). Medlen för att bedriva verksamheten är begränsade (då är verksamheternas frihet att själva prioritera av största vikt), inte minst i den ekonomiska kris den offentliga sektorn befinner sig i. Uppföljning är den på sikt viktigaste delen av den politiskt styrda verksamheten: når verksamheten de uppsatta målen? Är målen rätt satta - för lätta eller för svåra? Är medlen som avsatts anpassade?

---

Se även SvD för lite synpunkter utöver de nationella gränserna...

Inga kommentarer: