torsdag 14 januari 2010

Glädjande framsteg i äldreomsorgen

I dagens DN skriver Maria Larsson (KD) - äldre- och folkhälsominister i Alliansregeringen - om reformer för att stärka valfriheten för de äldre som är i behov av omsorg från samhället.

Det är mycket glädjande att även äldreomsorgen börjar ges valfrihet och inflytande. Det kommer säkert att vara besvärligt till en början, men även om resan är svår ibland är resmålet värt det.

Speciellt glädjande är det då att vi redan inlett en valfrihetsreform på Lidingö inom Äldre- och Handikappnämndens område!

---

Inga kommentarer: