lördag 30 januari 2010

Hinder för transporter är inte lösningen!

I dagens SvD ger Per Gudmundson en betraktelse över bilen och olika politiska synsätt på bilismen. Där finns mycket mer eftertanke än de i gårdagens SvD framförda tankegångarna hur man ska skapa hinder för den fria rörligheten. Det framkommer där att Carin Jämtin (S) är för höjda hinder och Yvonne Ruwaida (MP) medan Ulla Hamilton (M) är realist. Medan vänsteroppositionen fortsätter att bara fundera över isolerade detaljer ser Moderateran och Alliansen till helheten. Hamilton hänvisar till samarbete i regionen och därmed behovet av att inte bara isolera frågan till Stockholms Stad.

Givetvis ska infrastrukturen - dvs vägar och även förutsättningar för kollektivtrafik - utvecklas för att underlätta rörligheten i regionen. Som kollektivtrafiken är uppbyggd idag (och kommer att förbli under överskådlig framtid) är kommunikationen in till och ut ifrån Stockholms City helt prioriterad. För de individer - och familjer - som inte passar in i det mönstret är det inte ovanligt att kollektivtrafiken inte är ett realistiskt alternativ.

Förutom skillnaden i helhetssyn mellan Alliansen och vänsteroppositionen finns också en ideologiskt betingad skillnad i människosynen: i alliansen har man mer fokus på att se individer som har legitima behov, inom vänstern ser man bara kollektiv som ska fösas i olika riktningar.

I illustrationen till tankarna om "utökade" trängselskattezoner finns det tecken på fortsatt tunnelseende bland planerare. Dels anges det att avgifterna avser att handla om "köra i" zonerna, inte att passera vissa ställen, dels har man som vanligt isolerat Lidingö som en egen enklav, utan direkt förbindelse med övriga ytterzonen... Ytterligare en aspekt som måste granskas kritiskt, det är om analyserna bygger på de undermåliga utvärderingar av nuvarande system som baseras på att jämföra antalet passager under betalstationerna, inte på den verkliga utvecklingen av trafiken inom respektive utanför dessa barriärer.

---

Att även ta hänsyn till individers behov av transporter är inte det samma som att ignorera behoven av en god miljö. Att ignorera individers behov av transporter i en dynamiskt växande region är däremot ett sätt att skapa problem, även miljömässigt!

---

1 kommentar:

Anonym sa...

Japp, instämmer. och här får du ytterligare några argument:
1. 80-90% av alla arbetsresor i Stockholm sker redan med kollektivtrafik, till skillnad mot resten av landet där Skåne och Gbg ligger främts med ca 25-35%. Dvs denna metod att flytta trafik från bil till kollektivtrafik skulle göra större nytta i alla andra städer än Stockholm. (Trafikstatistik finns på SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys)
2. Teknikutvecklingen kommer att minska koldioxidutsläpp från bilar kraftigt under denna period, dvs med en kraftig tillväxt av biltrafik så är det inte säkert att koldioxidutsläppen kommer att öka.