lördag 9 januari 2010

Klumpiga frågor om kollektivtrafiken på Lidingö

Jag har nåtts av en enkät från Busslink och SL. Där finns massor av frågor. Genomgående är att alternativet "Vet inte" saknas, trots att det är en blandning av frågor om sådant man absolut vet något själv med sådant som man i och för sig kan ha en uppfattning om, men där det borde finnas "objektiva" uppgifter. Främst gäller det senare miljövänlighet - och även där är frågan för luddig. Tänk på de nuvarande tågen på Lidingöbanan: bullret är inte miljövänligt. Till och med vi som bor på norra ön kan höra tågen skramla fram på södra ön, men vi hör inte bussarna...

Enkäten blandar alltså subjektivt tyckande och självupplevda fakta. Man får en bestämd känsla av hur frågorna är ställda, att de ska kunna användas för att tala om hur oerhört positiva Lidingöborna är till Busslinks miljövänliga verksamhet.

Ingenstans finns en fråga om vad man tycker om det praktiska i att man som sällanresenär först får ta bilen för att åka och köpa en biljett, eller att parkeringen vid Ropsten kostar så mycket så att det kombinerat med sällanresenärens biljettpris lönar det sig att åka direkt in med bil till Stockholm med eller söder om Stockholm city.

Det finns en fråga om trafiktätheten under skollov! Har det börjat smyga sig in ett tvivel om att allt förvärvsarbete bara äger rum under skolveckor? Under många många år har luttrade bussresenärer fått packa in sig i överfulla bussar - om de alls kommit med - därför att extrabussar och turtäthet följer skolåret och inte resenärernas behov. Detta behövs ingen enkät för att följa upp. Det skulle räcka med verksamhetsbesök vid Ropsten under skolloven, främst i juni och augusti...

Det som är nedslående med enkäten, är att det inte ger något egentligt intryck av nytänkande. Man kommer inte med förslag till utveckling av trafiken och frågar om det skulle innebära betydande förbättringar för mig.

---

Intressant i sammanhanget: enligt en artikel i DN i slutet av november börjar det bli dags att göra en ny upphandling av busstrafiken på Lidingö....

---

Se även Lidingö Tidning

---

Inga kommentarer: