fredag 29 januari 2010

Lidingö Tidning halveras

I brev till prenumeranterna informeras nu om att Lidingö Tidning halveras - det blir bara en tidning i veckan med utgivningsdag fredag flankerat av ett avgiftsfritt annonsblad på måndagar.

Web-sidan förefaller ha avsomnat - inget verkar ha hänt där sedan årsskiftet.

Man må ha haft synpunkter på en i vissa fall något otillräcklig faktakontroll, men den lokala informationen och debatten på Lidingö är betjänt av en lokal tidning som bevakar och belyser. Jag hoppas därför att halveringen inte även omfattar kvaliteten och bredden i bevakningen.

Av brevet till prenumeranterna framgår inte när neddragningen sker, bara att återbetalning av del av prenumerationsavgiften måste begäras före februari månads utgång; alternativet är 4 månaders förlängning om 12 månader återstår av prenumerationen (2 månader om 6 månader återstår)

---

Se även Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: