onsdag 13 januari 2010

MP och verkligheten - i två olika universum

Brännpunkt i dagens SvD utgjuter sig MPs Yvonne Ruwaida och Emilia Hagberg om studentbostäder och har genom en gedigen analys kommit fram till att allt är moderaternas fel. Men när man försöker följa tankegångarna börjar man undra om författarna tycker att verkligheten eller MPs ideologi är viktigast!

"Vi behöver ställa krav på att bygga små, yteffektiva lägenheter som har låg boendekostnad." Låter vackert, men hur ska det gå till? Om man kräver politiska åtgärder för att få fram en tulipanaros, borde vi väl få veta hur man gör en sådan! Den enda fingervisning som ges är att skattebetalarna ska subventionera genom minskad tomrättsavgäld och direkta subventioner till studentlägenheter.

"Miljöpartiet vill att parkeringsnormen aldrig ska överstiga en halv plats per lägenhet." Har MP funderat över hur det ser ut i nya områden som Hammarby sjöstad med låg parkeringsnorm? Behovet av egen bil skulle dessutom öka om massor av kontor skulle utlokaliseras till förorterna!

"Allmännyttan ska bygga fler små, billiga lägenheter som kan efterfrågas av unga och studenter." Alla nybyggen är dyra - hur ska det bli billiga lägenheter där? Eller är det skattebetalarna som ska stå för fiolerna?

Kompiskontrakt: "I kompiskontraktet räknas hyresgästernas sammanlagda inkomst, vilket gör att personer med lägre individuella inkomster får hyra, och vid utflyttning sägs bara den individuella delen upp. Det underlättar för vänner som vill bo ihop men ger möjlighet att flytta när man vill utan att det påverkar kompisens möjlighet att bo kvar." Men vad händer med kompis A,när kompis B flyttar ut - räcker kompis As inkomst plötsligt? Eller ska skattebetalarna betala resten av hyran tills någon ny kompis C med tillräcklig inkomst för att fylla ut kompis A flyttar in? Det låter ju mysigt med kompiskontrakt, men vad är nytt jämfört med studentlägenheter med gemensamhetsutrymmen??

"Många av innerstadens lägenheter används i dag som kontor." Tacka hyresregleringarna för det. Lönsamheten för hyreslägenheter är inte jämförbar med den för näringslokaler!
"Incitament behövs för företag och Stockholms egna verksamheter att flytta sina kontor till förorter, till exempel nya moderna kontor nära kollektivtrafik." Men problemet med kollektivtrafiken är att ju längre från centrala Stockholm, desto glesare blir kollektivtrafiken, som dessutom är anordnad just för resor till och från centrum, men inte mellan olika delar av periferin. Det går inte att dra järnvägs- och tunnelbanespår till varje port.

"Bygg ”minikorridorer” - fyra till max åtta rum per korridor. Boendet kombinerar privat och gemensamt, och blir billigt för den enskilda studenten." Hur blir det billigt för den enskilda studenten? Få som delar på gemensamma resurser, blir ju större andel för var och en...


"En snabb lösning för fler studentbostäder är att använda mark på planerade bostadsområden för tillfälliga bostäder innan projektet har kommit igång." Men det blir ju knappast billigt att bygga bostäder som sedan ska rivas. Avskrivningstiden blir oerhört kort, men det blir väl skattebetalarna som ska göra det ekonomiskt?

--

4 kommentarer:

Jacob sa...

Hej! Det var inte mycket du höll med om där. Men eftersom du ifrågasätter mycket så levererar jag gärna några svar.

1. Att ställa krav på att det byggs små, yteffektiva lägenheter går att göra genom detaljplan och exploateringsavtal. Exempelvis skulle man kunna kräva (också på Lidingö, förstås) att 10% av de lägenheter som byggs är ettor på under 30 kvadratmeter. Mindre boyta ger förstås mindre boendekostnad.

2. Jag har ingen bil, men måste betala för andras parkeringsplatser i nybyggnation. I tätbebyggt område med garage innebär varje parkeringsplats 300-400 000 kronor. Inför marknadshyra på parkering säger jag, så slipper jag subventionera andras bilinnehav genom att betala högre hyra (i tätbebyggt område slås ofta en del av byggkostnaden för garage ut på alla lägenheter). Du är väl för marknadslösningar? Arbeta då för tredimensionell fastighetsbildning, och skilj parkeringsanläggningarna från bostäderna!

3. Allmännyttan kan förstås bygga fler mindre lägenheter, istället för så stora lägenheter som byggs idag. Varför skulle det kosta skattebetalarna något? Jag antar att du också är emot ränteavdraget för privata bostadslån - något som skattebetalarna står för, som du vet.

4. Kompiskontrakt är en utmärkt lösning för oss som har för låga inkomster för att få efterfråga lite större lägenheter att dela på. Du hittar säkert en lösning på hur man löser det juridiskt-praktiska!

5. Att hyresregleringen ligger bakom kontorisering av innerstaden är ett märkligt påstående. Som du vet så går det att fastslå vad fastigheter ska användas till i detaljplan. Alltså har många fastigheter fått ändrade planer som tillåter kontor, vilket inte är nödvändigt. Det är politiska beslut, inte hyresreglering, som ligger bakom kontoriseringen.

6. Minikorridorer är en variant på äldre studentkorridorer, där antalet rum var så stort att boendet blev anonymt. Många unga väljer helst bort korridorboende men kan tänka sig minikorridor - det blir lägre hyra än i en vanlig lägenhet, men mindre anonymt än i en traditionell studentkorridor. Vad är det du är negativ till?

7. Tillfälliga bostäder har fungerat tidigare, exempelvis i Hammarby Sjöstad, och kan vara en utmärkt lösning. Modulbyggen behöver inte vara dyra, och moduler är förstås flyttbara. Många människor som står i kö till en lägenhet skulle välkomna en tillfällig lägenhet, även om du tycks mindre intresserad (men du har väl redan fast boende!?).

Sammanfattningsvis så förstår jag inte din kritik, som du märker. Du tycker att ideologi är viktigare än verkligheten. Bidra till lösningar istället! Det behövs verkligen. Jag är trött på klagomål av den här typen från er insiders.

Lars Björndahl sa...

Hej Jacob!
Tack för dina kommentarer. De visar tydligt att vi har olika syn på saken.

Det du genomgående undviker att svara på, är hur den typ av bostäder MP förordar skulle gå att göra billig, utan att andra subventionerar dem!

1. Kraven ställs också, i varje fall på Lidingö. Men det innebär att de lönsamma delarna i praktiken bär en del av kostnaderna för de betydligt mindre lönsamma hyresfastigheterna.

2. Du har alltså inte noterat vad som händer i bostadsområden där man inte ser till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser?

3. Varför gör inte allmännyttan det? kan det möjligen vara så att nybyggnationskostnaderna är så stora att efterfrågan på nya smålägenheter?

4. Varför ska jag hitta en lösning när det är MP som kommer med förslaget? Vilken är din lösning?

5. Har du ställt dig frågan varför fastighetsbolagen är så ointresserade av hyresfastigheter?

6. Hur stor blir kostnaden?

7. Givetvis accepterar många som söker en bostad att bo i tillfälliga lösningar. Om de är så billiga och bra, så borde man väl använda dem på lång sikt, få lägre kapitalkostnader och slippa betala för flytt av moduler osv.

Nej, jag är inte negativ till förslagen därför att jag har eget boende, utan därför att jag finner att förslagen inte är speciellt väl underbyggda, att det inte finns ett helhetstänkande utan en liten bit här och en liten bit där. Notera att när det gäller finansiering finns det klart uttryckt önskemål om subvention med skattemedel i artikeln.

Verkligheten är viktigast, det är den som ligger till grund för den moderata ideologin. Jag tycker att förslagen i brännpunktsartikeln är ett uttryck för i och för sig god vilja, men med ofullständig förankring i verkligheten: allt är så enkelt och lätt bara man VILL - det behöver inte kosta något.

Och att slutligen banalisera diskussionen genom att försöka sätta etiketten "insider" - vad är tanken bakom det?

Anonym sa...

Jag jobbar med fastigheter och jag kan säga att hyran för bostäder varierar med standard men säg 1300 kr/m2/år som vi har i en kåk i city, i samma kvarter hyr vi ut kontor för 4000 kr/m2/år. Ni förstår säker att det blir kontor när det går.

Förövrigt kan sägas att det som kostar vi bygge av lägenheter är kök och våtrum o dyl. Byggkostnaden är dock så hög att det sällan lönar sig att bygga hyresrätter.

PVER sa...

Och här tror jag att bostadsbristen för studenter inte var så allvarlig, fast jag hade inte så lätt att hitta bostad, men till slut fick jag en, 28 kvm i Haninge för 4000 i månaden, byggår 90talet vilket är ganska saftigt tycker jag men ändå normalt för studentbostäder. Men jämfört med min Mosters 3a i Farsta så blir jag rånad. Hyrorna för studentbostäder är ju en bra bit mycket högre än allmännyttan så då borde det ju vara lättare för byggherrar att bygg studentbostäder lönsamt.

Tycker jag i alla fall.

Mvh,