måndag 11 januari 2010

När reglerna blir ett hinder

Som van flygresenär har jag stor förståelse för alla säkerhetsrutiner som införts för att skydda passagerare och personal. Jag reste själv från Stockholm på morgonen den 12 september 2001 och känslan av att vara helt oskyddad och exponerad för okända hot var ingen trevlig upplevelse.

I dagens Sydsvenskan berättas om att en patient som väntade på celler för transplantation inte fick någon behandling därför att reglerna inte tillät någon att ha med mer än 100 milliliter vätska på planet från Bromma, medan den aktuella försändelsen innehöll 250 milliliter.

Det är bra att Akademiska Sjukhuset ser över rutinerna, men man hade enligt tidningsartikeln förvarnat flygplatsen om att transporten skulle äga rum. Därför undrar man vilken anledning det fanns för flygkaptenen att i detta fall misstänka att det kunde ligga terrorism bakom transporten?

Mest beklagligt för patienten, som inte bara gick miste om en viktig behandling, utan som dessutom hann få immunhämmande behandling inför transplantationen. Till detta kan dessutom läggas att de ovanliga och därför mycket dyrbara cellerna inte kunde användas. Detta förlopp är tyvärr emot andan i EU-direktivet om Celler och Vävnader som ska användas på människa.

---
Se SvD
Se även tidigare blogg och Kent Persson
(har sedan dess "nakenskannats" på Schipol, Amsterdams flygplats, och fann att min avbild var mycket slank utan att avslöja några intima detaljer av min anatomi. Däremot syntes boardingkort i bröstfickan samt etikett och översta metallknappen på mina jeans)

3 kommentarer:

Mikael sa...

Hej!

Det är som vanligt att ni politiker bara säger att det är "beklagligt för patienten". Det visar ju bara på att Ni bryr er inte. Här borde man istället skruvat upp retoriken och sagt "Vi kräver att flygbolaget betalar ut ett mycket stort skadestånd till den drabbade patienten". Man skulle tex kunna sätta press på dem genom att koppla hot om skadestånd till indragning av tillstånd att bedriva flygverksamhet.

Politikerna är för snälla mot näringslivet och låder folket och de som är utsatta ta smällen.

Det visar också på att i en Moderats ögon så är utsatta människor "inget värda".

Hårdare tag mot näringslivet och hårdare tag mot arbetsgivarna är
den väg Sverige skall gå för att
bli ett bättre land för alla.

Ingen skall behöva drabbas av vad
den här patienten tvingats utstå
på grund av det här flygbolagets arrogans.

Moderaternas människosyn skiner igenom lite väl ofta. Det är slå på den som är svag, slå på arbetslösa, slå på sjuka osv.

Det är dags att återvända till humanismen och solidariteten med de svaga och utsatta och att göra inskränkningar i kapitalismen. Individen måste alltid gå före kapitalets bästa. Staten tog folkets pengar för att rädda Carnegie, det visar på att girigheten har företräde framför vanligt folk. Det var folkets pengar som användes, även om det var riksgälden som skötte det hela.

Dessa pengar bör återföras till Riksgälden , och skatterna måste
höjas för att rädda den raserade välfärden.

Lönerna måste höjas och inte sänkas.

Det här handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om "människosyn". Det handlar om respekt och empatisk förmåga.

Tyvärr så besitter inte våra elitpolitiker någon medmänsklighet eller empatisk förmåga då de är som en liten rik "politisk adel", en liten egen överklass.

Så kan vi inte ha det.

Sjuka och arbetslösa skall respekteras och de har rätt
till sina mänskliga rättigheter.

Lars Björndahl sa...

Hej Mikael!
Nu har du alldeles missuppfattat mig!!

Av uppgifterna i massmedia hade inte patienten tagit allvarlig skada. Anledningen till att jag bloggade om händelsen är just alla patienter som i framtiden kan hamna i denna situation och därför ville jag belysa problemet och påpeka att det är viktigt att sjukvården ser över sina rutiner för sådana transporter.

Felet har uppenbarligen berott på otillräcklig kommunikation, och det är inte helt säkert att det enbart är en part som ensam är skyldig.

När det gäller människosyn, så är det viktigt att ha respekt, det håller jag fullständigt med dig om. I det ingår att vara lyhörd och inte omedelbart sätta en etikett på en medmänniska.

På min fritid är jag moderat fritidspolitiker, i mitt yrkesverksamma liv arbetar jag inte minst med att utveckla sjukvårdens rutiner för att undvika misstag och felbehandlingar. De senaste åren har jag arbetat mycket med just celler och vävnader som ska användas för att behandla människor, däribland även hur sjukvården ska upprätta kontrakt med transportföretag just för att undvika sådana olyckliga händelser som den som beskrivs i nyhetsartiklarna. Detta arbete pågår och är en positiv följd av det säkerhetsarbete som har initierats från EU till följd av de brister som upptäckts i samband med den sk HIV-skandalen i Frankrike. Jag tycker att det är ett mycket angeläget och viktigt arbete för att skapa en säkrare sjukvård för alla patienter.

Det är inte bra att mina goda intentioner blir missuppfattade och jag får givetvis tänka på det i fortsättningen, för att minska risken för att bli missförstådd!

Anonym sa...

Mikael, du skriver "och skatterna måstehöjas för att rädda den raserade välfärden."

På vilket sätt menar du att välfärden har raserats? Skolan, äldreomsorgen, sjukvården? Vad är det som är raserat?