måndag 4 januari 2010

(S)-ekvationen går inte ihop - inte på Lidingö heller...

Våra lokala socialdemokrater på Lidingö vill inte vara sämre än rikspartiet. Även här har man allstå ställt upp en ekvation som inte går ihop. På riksplanet gällde det senast röstfisket med avseende på om personer med arbetsförmåga ska arbeta eller ha sjukpenning - där S cyniskt piskat upp en debatt där man inte har något förslag som skiljer sig från majoritetens, men där man ser möjligheter till vinster i opinionsundersökningar. Intressant är då att i sakfrågan har Alliansregeringen stöd, även om den massmediala stormen inte givit intryck av det (se SvD).

Här på Lidingö lovar S att satsa på barn och ungdom, mindre barngrupper, lägre lokalkostnader - det verkar inte finnas någon hejd på vad man kan lova. Det kan ju bero på att man vet att man inte behöver infria löftena... Och det är svårt att få riktig fart under galoscherna eftersom majoriteten har satsat på barnen och de äldsta trots den ekonomiska krisen.

Tillsammans med en förment opolitisk föräldraförening har S lokalt under flera år drivit kampanj att i synnerhet de kommunala förskolorna skulle vara på väg mot en kvalitativ katastrof. Mot det talar givetvis att Lidingös förskolepeng är en av de i särklass högsta i regionen. Förvisso har lokalkostnaderna stigit med den stora utbyggnaden (700 platser på drygt 7 år) med åtföljande behov av nya lokaler. Men jämför man med andra kommuner är inte förskolornas lokalkostnader på Lidingö särskiljande. Inte heller påståendena om att Lidingös barngrupper skulle vara abnormt stora eller att det skulle vara extremt många barn per vuxen stämmer - det har varit helt gripet ur luften: alla jämförelser av sådan statistik ger ingen anledning till oro.

Ekvationen går inte ihop: Lidingös barn och skolelever har förskola och skola av hög kvalitet. Att ta bort det kommunala vårdnadsbidraget är ingen kvalitetshöjning, inte heller att mer pengar med automatik ger högre kvalitet - tvärtom visar pedagogisk forskning att sambandet mellan god pedagogik och resurstilldelning är svagt!

---

Inga kommentarer: