torsdag 14 januari 2010

SEB och bonus - ägare och chefer

I och för sig är frågan om bonus till höga bankchefer en fråga om vad ägarna anser rimligt att betala för den operativa bankledningen. Därutöver kommer givetvis det mer allmänna samhällsintresset att bonussystem inte ska ge skjuts åt överdrivet risktagande (se SvD idag).

Om man ser SEBs egen graf över A-aktiens (blå linje, jfr ett index för Stockholmsbörsen: röd linje) utveckling januari 2008 (dvs den tid SE-bankens ledning anser att bonus omfattar) till början av januari 2010, så kan man ju funderar över hur brant neråt värdekurvan skulle gå om bonus inte delas ut... Eller kan det vara så att ledningen föreslår bonusar i stället för aktieutdelning därför att aktieägarnas insats blivit så lite värd??

Bildkälla: SEBs egen hemsida, kursutveckling SEB A-aktie jan 2008 - jan 2010