söndag 17 januari 2010

Sjukförsäkringsreformen - information och motpropaganda

I en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen som fått uppmärksamhet i media, rapporteras om skillnaden i sjukskrivningstid för sjukfall inledda i juni resp juli 2008.

I dagens DN ondgör man sig mest över att avancerade statistiska metoder använts för att försöka klarlägga om de skillnader man ser beror på slumpmässiga förändringar eller kan anses vara verkliga och mindre att diskutera de begränsningar som klart anges för rapporten och i vilken grad rapporten analyserar hela effekten av reformerna.

Tidigare har Sanna Rayman (SvD) närmat sig problemställningen på betydligt mer nyanserat och analyserande sätt. Tack Sanna!

Lena Mellin på Aftonbladet nyttjar givetvis rapporten för att slå ner på Alliansregeringen, även om ett halv erkännande kommer även från henne:
Bra tänkt. Men hittills är det alltså ingen succé. Snarare fiasko.
Men någon djupare förståelse för rapporten och vad den har undersökt utgör inte Mellins "analys". Forskningsmässigt är det intressant att göra en undersökning både före och efter än "gräns", i detta fall ändring av reglerna. Men det betyder att rapporten bara belyser förändringen mellan juni 2008 och juli 2008 i jämförelse med motsvarande månadsskifte året innan. En mer heltäckande undersökning vore givetvis att se till antal och andel "sjukfall" som avslutats inom 181 dagar för varje månad under flera år. Det är faktiskt inte alls omöjligt att de nya reglerna från 1 juli 2008 även påverkade såväl patienter och läkare som försäkringshandläggare under hösten 2008.

Mellin bortser också aktivt från de slutsatser som diskuteras i rapporten, till exempel:
Det kan dock inte helt uteslutas att det är Försäkringskassans arbete mellan tidsgränserna som möjliggör den ökade återgången i arbete, eller att de försäkrade i förväg har vetskap om det beslut som kommer att fattas vid 91 och 181 dagar. Emellertid finns ingen självklar orsak till att beteendet inom sjukförsäkringen skulle avvika från det inom arbetslöshetsförsäkringen. Tvärtom har i en rad forum konstaterats att sjukförsäkringen under de senaste decennierna fått hantera ett brett spektrum av problem som enligt reglerna inte borde kvalificera för ersättning från försäkringen.

Min egen slutsats efter att ha läst hela rapporten är att det finns en vetenskapligt urskiljbar effekt från sjukfallen i juni 2008 till sjukfallen i juli 2008. Den effekt man funnit återspeglar inte reformens sammanlagda effekter utan för detta krävs mer longitudinella analyser. Vetenskapligt är det dock intressant att det även i ett så kort perspektiv går att visa en skillnad. Men i tolkningen får man inte glömma att det rör sig om ett begränsat "fönster" som inte säger allt om reformernas effekter.

Slutligen - det är dock typiskt för oppositionen att man inte tar ställning i den centrala frågan:
Är sjukförsäkringen till för att ge ekonomisk ersättning till personer med arbetsförmåga bara för att arbete saknas?
Finns det inte socialförsäkringsskydd i andra former för sådana situationer??


---
Se även dagens SvD

---

Inga kommentarer: