lördag 16 januari 2010

Skattesänkning för pensionärer 2010

I debatten försöker oppositionen oupphörligen föra fram det osanna påståendet att Alliansregeringen höjer skatten för pensionärer. Det är inte sant - i själva verket sänks skatterna för alla pensionärer - se citat från SEBankens hemsida:
Lägre skatt till samtliga pensionärer (genom förhöjt grundavdrag)

Bromsen i pensionssystemet slår till 2010 vilket innebär att inkomstpensionerna och tilläggspensionerna sänks med 3 procent. Garantipensionerna kommer också att sänkas 2010 men med 0,9 procent eftersom de följer prisutvecklingen i samhället. Eftersom vi hade deflation under mätperioden minskar därför även garantipensionen 2010.

Skatten sänks därför för pensionärerna för att lindra/eliminera effekterna av sänkningen av pensionerna. Metoden man valt är att höja grundavdragsbeloppet samtidigt som man slopar den övre inkomstgränsen för det förhöjda grundavdraget. Det innebär att samtliga pensionärer som betalar skatt kommer att få skattesänkning. Det sammanlagda grundavdraget för personer över 65 år blir 39 600 upp till en inkomst på 165 400 kronor för att efter nedtrappning bli 18 400 kronor vid 388 300 kronor.

En pensionär med full garantipension (lägsta pensionen) kommer, beroende på kommunalskatt, få en nettoinkomstökning genom det förhöjda grundavdraget med mellan 1 000 och 1 200 kronor per år.

Den totala effekten av det förhöjda grundavdraget tillsammans med övriga förändringar av skatter, pensioner och bidrag är att nettoinkomsten för pensionärskollektivet förblir i stort sett oförändrat mellan 2009 och 2010. Skattesänkningen siktar främst in sig på dem med garantipension och låga inkomster där det blir nettoinkomstökning. För de med högre pensionsinkomster kommer nettoinkomsten att minska 2010 på grund av pensionsnedskrivningen.

Vad oppositionen än säger - något gemensamt förslag från deras sida förutom att höja skatter har inte synts till..
"Bromsen" i pensionssystemet var inte blockskiljande, men tack vara Alliansregeringens snabba insats har bromsen modifierats för att mildra sänkningen till följd av den snabba konjunkturnedgången..

---

SvD 18 januari

---

2 kommentarer:

Björn sa...

Och hur mycket skattesänkning får vi pensionärer som betalar SINK-skatt.

Kontrollerade med Finansdepartementet som påstår att man inte får något för 25% SINK-skatten.

Det hade varit bättre om vi betalade 10% SINK för att inte få något jämfört med att betala 25%!

Lars Björndahl sa...

Björn!

Jag håller fullständigt med dig att SINK är en mycket märklig konstruktion - som dessutom skapar mycket administration. Som funktionär i en vetenskaplig förening har jag stött pannan blodig när det gällt hur SINK ska tillämpas för en i utlandet boende föreläsare som ska få en mindre ersättning för sitt arbete. Det blev för mycket - enklare att betala svensk preliminär skatt och sedan får skatteverket reda ut det.

Däremot är ju inte SINK någon pensionärsskatt, utan berör bara i utlandet skrivna personer som uppbär inkomst i Sverige (för att inte i övrigt omfattas av svensk inkomstskatt osv).