måndag 11 januari 2010

Stöd demokratiska krafter på Balkan

Som jag tidigare bloggat om är det viktigt att så fort som möjligt ge stöd till de demokratiska krafter som finns på Balkan. Förvisso har mycket ont begåtts de senaste decennierna, men det gör det bara ännu viktigare för fredsprojektet EU att ge stöd till utveckling mot ett fredligt Balkan!

Dagens ledare i SvD talar också detta språk: behovet av en stabil fredlig utveckling i hela Östeuropa!

---

Inga kommentarer: