tisdag 26 januari 2010

Tål Mona Sahlins vänsteropposition granskning?

I dagens SvD ifrågasätts hederligheten i Sahlins "retorik". Den nuvarande vänsteroppositionen skulle enligt Sahlin vara den som låg bakom tidigare sanering av statsfinanserna på 90-talet. Men riktigt så enkelt är det inte:
"Det var med andra ord inte tack vare dåvarande vänsterledaren Gudrun Schyman som finansminister Göran Persson den 5 april 1995 kunde meddela riksdagen att ”ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen sänks till 75 procent”. Än mindre hade Lars Ohly, Peter Eriksson eller Maria Wetterstrand med saken att göra."
...
"Samarbetet var en tagg för många inom borgerligheten, men när det begav sig kunde också Carl Bildt se ljusglimtar i överenskommelsen – åtminstone enligt riksdagsprotokollet från debatten:

'Om jag uppfattade det rätt vill man sänka ersättningen i alla försäkringssystem till 75 procent. Är det rätt? Jag ser att Göran Persson nickar. Det är bra. Det är moderat politik.' ”

---

I dagens DN skriver Fredrik Reinfeldt och Cristina Husmark Pehrson en kritisk analys av oppositionens förslag till sjukersättning:
Om 58-årsgränsen skulle bli verklighet kan dessa personer inte få sjukpenning då de saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). De kan heller inte ta ett anpassat arbete. Möjligen skulle de kunna få den nya partiella ersättningen. Om en person saknar SGI och är yngre än 58 år innebär detta att personen får maximalt en 75-procentig partiell ersättning, vilket ger 6 360 kronor per månad. Det innebär i så fall att dessa personer får sänkt ersättning med 2 120 kronor i förhållande till dagens lägstanivå om 8 480 kronor.
...
Oppositionen lyckas med sitt förslag om sjukförsäkring att urholka arbetslinjen och slå sönder den sjukförsäkringsreform som lett till stora framgångar i att bryta det långvariga utanförskapet. De skapar kraftigt ökade kostnader i sjukförsäkringen som måste finansieras genom höjda skatter eller nedskärningar i välfärden. Allt detta samtidigt som de sänker ersättningen för några av de mest utsatta i vårt samhälle. Alternativen inför höstens val blir allt tydligare.

Svaret på frågan om oppositionens förslag tål granskning börjar få sitt svar...

---

Se även Paul Lindquist, Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: