tisdag 12 januari 2010

Tillnyktring inom utbildningspolitiken

Kvotering av utbildningsplatser beroende på kön infördes för att skapa "positiv särbehandling" (men mycket negativt för dem som utestängdes på grund av att de hade fel kön!). Det som stämmer till eftertanke är dock att medan syftet vara att ge kvinnor företräde på grund av deras kön, så har det visat sig att reglerna i högskoleförordningen lett till att män fått företräde på kvinnors bekostnad - och då finns det handlingskraft att ändra i högskoleförordningen. Till detta kommer att domstolar funnit att universitet brutit mot lagen när man följt högskoleförordningen...

----
Se även SvD och DN och SvD, DN

---

1 kommentar:

Magnus sa...

Högskoleminister Tobias Krantz nämner dock inget om att kvoteringen av kvinnor till Polishögskolan ska stoppas? Så troligtvis blir resultatet att kvotering som gynnar män slopas, medan kvotering som gynnar kvinnor tillåts vara kvar.